ребрандиране

Покажи разликата

Предизвикателството

Особеното при ребрандирането е, че винаги  върви заедно с репозициониране. Независимо дали следвайки промяна в организацията, собствеността или управлението –  то цели да покаже разликата. Такъв бе случаят и с Балкан Стар. Новият подход към бизнеса трябваше да бъде „облечен“ в обновено корпоративно брандиране.

Решението

Стартирайки с твърдото решение корпоративната марка да се използва като централен комуникационен подход за цялата група, започнахме нов проект. Моята задача бе да  репозиционирам марката Балкан Стар като всеобхватен доставчик на услуги в автомобилния бранш, обединявайки тази комуникационна концепция с въвеждането на корпоративна шапка за всички продукти, услуги и компании от групата.

Първата стъпка бе дефиниране на основните стълбове на новото позициониране. На базата на тези три стълба разработих с екипа си подходящ слоган. Допълнително дефинирахме три комуникационни теми и ги въведохме в презентационните материали, корпоративните реклами, проектите за брандиране, корпоративната презентация във всичките й форми и един вътрешен проект за корпоративни ценности.

Изградихме корпоративната идентичност на Балкан Стар. Като част от нея всички компании ребрандираха логата си спрямо корпоративната марка с допълнение на собственото юридическо наименование. След тригодишен преходен период  допълненията отпаднаха и компаниите използват унифицираната корпоративна марка.

За по-плавен преход при ребрандирането решихме да запазим някои от основните елементи на марката като цвета и типа. Стилът преработихме в посока изчистване, по-голяма прозрачност и опростеност. Разработихме заедно с  външни подизпълнители основните елементи от дизайна и въведохме единно ръководство за употреба на корпоративната марка. Готови за употреба форми на документи с подробно описание за употребата им направихме достъпни за всички служители в интранет. Проведохме и специални вътрешни обучения. Предоставяхме ежедневна практическа помощ за всички в продължение на половин година.

Резултатът                                           

Хармонизирането и репозиционирането на всички компании от групата осигури ясна и устойчива идентичност на бранда Балкан Стар. Последователните и отчетливо видими вътрешни и външни комуникации позволиха на служителите и партньорите да разберат и приемат същността на марката, превръщайки ги в посланици на бранда.

Трансферът на имидж от силните продуктови марки като Mercedes-Benz увеличи бранд силата на Балкан Стар. На тази основа групата получи значително предимство и повиши стойността на собствената си марка.