ребрандиране / промишленост

Корпоративният брандинг като бизнес изявление

Предизвикателството

 

Монбат е икономическа група в сферата на енергийните решения с вертикално интегрирани производство и рециклиращи мощности за оловно-кисели батерии  и пазарно присъствие в повече от 60 страни по света. През юни 2017 г., след придобиването на два бизнеса в Германия, групата диверсифицира портфолиото си, като навлиза в литиево-йонния бизнес за клетки и системи за висока мощност. Така Монбат се изправя пред има три основни предизвикателства: необходимостта да модернизира публичния си облик, да хармонизира корпоративната идентичност на различните компании в групата и да направи ясна декларация във връзка с разрастването на бизнеса си.

 

Решението

 

Оценката на марката, която включва използва системата на карти с маркетингови опозиции, базирана на задълбочени интервюта, показа необходимостта от диференциране на продуктовия и на корпоративния бранд на Монбат, интегрирането и хармонизирането на втория продуктов корпоративен бранд  (Start) и присъствието на рециклирането като отделна бизнес единица в рамките на групата. Анализът, верифициран с мениджмънта, ни доведе до решението да ребрандираме цялата група, включително да преразгледаме бранд йерархията.

 

Вземайки предвид гордото наследство на бранда, сравнително високото ниво на визуално разпознаване и желанието да се демонстрира еволюция вместо революция, степента на ребрандиране включва три основни опорни точки: запазване на цветовете на бранда (исторически връзки и специфични за батериите обозначения), модернизацията на компанията (следвайки посоката на асоциациите и конотацията на корпоративния бранд) и премахването на правоъгълната рамка като символ на отварянето и прозрачността на групата.

 

Резултатът

 

Монбат има ясно дефинирана бранд йерархия за своята икономическа група с корпоративни брандове за бизнес сегментите (оловно-кисели и литиево-йонни), работодателски марки за своите бизнес подразделения (Monbat Trading, Monbat Battery, Monbat Recycling, Start) и процесът продължава с втора фаза, която включва пренасянето на корпоративния в продуктов ре-брандинг за маркетингови комуникации.

 

Визуалните елементи подчертават целевите асоциации на модерност и гъвкавост, прозрачност и конкурентоспособност, повишавайки стойността на бранда. Процесът на ребрандиране бе насочен към очакванията на голяма част от екипа и постави основите на прехода на корпоративната култура от отделни структури към икономическа група с чувство за приндалежност.

 

Монбат трансформира имиджа си успешно и стана още по-желателен работодател, бизнес партньор и световно призната икономическа група.

 

можете да прочетете някои препоръки за ребрандиране в блога на EACD