Най-важното за създаването на работодателска марка

Хората са най-ценният актив на всяка компания и имат директна роля за успешното постигане на корпоративните цели. Осъзнаването на този факт от страна на мениджърите създава напрежение при привличането на качествени кадри, допълващо се от непрекъснатите обществени промени.
Кои са ключовите елементи в създаването на работодателска марка?

1. Скорост и свързаност
Интернет трансформира методите за комуникация между хората, получаването на информация и има особено влияние върху новото поколение. Скоростта и свързаността са от изключителна важност при изграждане на работодателската марка, тъй като всеки един може да получи обстойна информация за дейността, екипа и културата на компанията.

2. С какво се различавате?
Служителите са изложени пред изобилие от компании, в които могат да работят. Позиционирането като работодател е толкова важно, колкото позиционирането на стока или услуга на пазара. Поради многото прилики между компаниите, ясно трябва да бъдат посочени различаващите се черти в отношението и възможностите за екипа, които често са представени от допълнителните придобивки за служителите.

3. Корпоративна Социална Отговорност
Макар и популярна тенденция, все още се наблюдава смесването на маркетинговото спонсорство, фирмената благотворителност и корпоративната социална отговорност, с които компаниите демонстрират ангажираността си за създаването на устойчивост за дейността и региона. Корпоративната социална отговорност е много важна за изграждането на работодателската марка, тъй като новото поколение служители умело различават истинското ангажиране с дадена кауза и поставянето на логото на няколко несвързани активности. Ангажираността, с която се отличава компанията и допринася за атрактивността й следва да присъства в дългосрочна програма, свързана с дейността, културата или друга характеристика на бизнеса/индустрията.

4. Съдържание на комуникацията 
Всички хора са свързани помежду си благодарение на социалните мрежи. Това прави всяко едно корпоративно действие видимо за всички в рамките на минути, дори секунди – прозрачността е новата реалност. Следователно, създаването на истинско, адекватно и реално съдържание при комуникацията е изключително важно, както и поемането на отговорност по време на кризисни ситуации. Екипите следва да са ръководени от мениджъри, които са достъпни и осигуряват ясни и пълни инструкции за операциите. Също така собствените комуникационни канали на компаниите, пълни с професионално създадено текстово и аудио-визуално информационно съдържание, изместват традиционните медии, поради наличието на днешната свързаност между служителите и тази с другите публики на дадена компания. 
В резюме, най-важните стъпки, които трябва да изпълни при изграждането и управлението на работодателска марка са създаване на реално съдържание и намиране на подходящия начин за комуникация, тъй като служителите сами достигат до информация представяща същността на компанията. 

прочетете цялата статия