Основни стъпки за създаване на маркетингов отдел

1) Дефинирайте ясно какви задачи стоят пред отдела:

Дали ще бъдат чисто комуникативни във връзка с промотирането на стоките и услугите на фирмата, или ще покриват целия спектър на класическия маркетинг - с развитие (най-малко участие при развитието) на продуктите и услугите, ценовата и дистрибуционната политики.

Важно е също да се изясни дали управлението на репутацията - от  стратегически комуникации, през ангажираността на служителите и лидерско изграждане на ключовите мениджърски позиции - ще бъдат също част от задачите на този отдел.

2) Определете мястото на маркетинговия отдел в организацията:

Подчиненост, наличие или липса на административно управление, свързаност с релевантни отдели, формалност на процесите и взаимоотношенията, мониторинг на дейността и резултатите.

3) Формулирайте за кои задачи са Ви необходими служители и кои можете да управлявате чрез външни доставчици:

Внимателно разпределете задачите по тяхната значимост и съответно реализация чрез in-sourcing и out-sourcing. В зависимост от размера на организацията, мениджърския стил, корпоративните политики и дейността са възможни почти всички комбинации. Това решение трябва и да се преразглежда постоянно поради специфики при пазара на труда. Често допускана грешка, от която е добре да се предпазите от самото начало, е дублирането на дейности между служители и доставчици на услуги.

4) Изградете профили за позициите и метрики за оценка на представянето:

Ключ към правилното комбиниране и формулиране на изискванията за всяка позиция в маркетинговия отдел е доброто познаване на същността на задачите, добрата професионалната преценка и необходимите умения. Едва ли от един пазарен анализатор със задълбочени продуктови познания и изключително аналитичен ум винаги може да се очаква да бъде и блестящ екстровертен модератор на събитието за клиенти. Направете гъвкави профили, в които да имате възможност да заменяте част от елементите - конкретни задачи или изисквания към компетентността и уменията.

5) Фиксирайте принципите и методите при избор на доставчици:

Най-важният въпрос е дали спецификата на Вашата организация изисква да имате една водеща компания-партньор за различните маркетингови услуги или е по-разумно да работите с множество профилирани доставчици. При вземането на това решение изключително полезни са професионалните консултанти, защото като следствие на правилно решение могат да се постигнат впечатляващи резултати (основно по отношение на ефективността на резултатите, без да има нужда от също толкова впечатляващи бюджети) или - в обратния случай - да се провали и най-добрата маркетингова стратегия, при това с дългосрочен негативен ефект върху целия бранд.

+) Определете къде и как можете да направите работата по-гъвкава:

Бързите реакции и грабването на всяка възможност предполагат по-голяма гъвкавост при организацията на работата. Помислете предварително как маркетинговият отдел може да използва предимствата на работата с фрийленсъри, какво е мястото на проектните екипи, как успешно да комбинирате собствените си служители с външни консултанти и служители на Вашите подизпълнители или партньори в дистрибуцията

 

прочетете статията в Мениджър