Стойността на комуникациите

KIDA-конференция за новите измервания в дигиталната ера

 

Велико Търново прие в своя университет първата за Югоизточна Европа конференция, посветена на оценяването на PR и маркетинговите усилия в медийната среда на дигиталната ера. В петък, 23 ноември, студенти и професионалисти слушаха различни гледни точки за това как можем да следим ефективността на своята работа.
Джона Бърк, Изпълнителен директор на Международната асоциация за оценка и измервания на комуникациите (AMEC), зададе широката рамка на конференцията, насочвайки вниманието към новите необходимости и методи за измерване в комуникациите. 

Стана ясно, че PESO моделът навлиза все по-широко в практиката - Томас Щокле и Ана Ади го използваха в презентацията си, част от дискусията в панела PR срещу Маркетинг стъпи на него, а и участниците потвърдиха, че преходът от традиционното разделение на каналите към далеч по адекватното днес - Платени, Спечелени, Социални и Собствени, вече е към своя край.
За променената медийна среда
Томислав Дончев, заместник министър-председател на Република България, изведе на преден план вълнуващия аспект на възможностите, които вече са пред всеки от нас. Възможността да споделяш, но и да защиваш своята собствена гледна точка. И идващата с нея отговорност. Отговорността ни като читатели, които трябва да имат критичен прочит - тъкмо заради твърде пъстрата картина от безкрай различни мнения и интерпретации на информацията.
Автоматизацията на медиите и навлизането на технологията все повече като част от ежедневието е един от прекрасните шансове за трансформация на този бизнес, успоредно с превръщането на медиите в клубове, в които съдържание и онлайн общности се срещат, разказа
Владимир Петков от Identrics.
Темата за медиите и отношенията им с PR-професионалистите повиши градуса на ангажираност на публиката и проходи по естетвен начин от Медии срещу Брандирана журналистика към PR срещу маркетинг. 

Д-р Ваня Бабанин, косултант по управление на брандове и репутация, модерира дискусията, в която участваха Гергана Желева, консултант  по интегриран маркетинг, Марин Агандеров, управител и съдружник в TalentMedia, гл. ас. д-р Стефания Темелкова, Нов Български Университет и Ясен Гуев, предприемач и автор на книгата Reputation Strategy. Някои от изводите, до които достигна този втори панел:
PR и маркетинг не се противопоставят, защото работят заедно и дори е трудно двете дисциплини да бъдат разграничени еднозначно;
ефективността се мери с приноса на добавена стойност към постигането на корпоративните цели и колкото този принос е по-голям и може да бъде онагледен във финансови измерители, толкова и оценката за свършената работа е по-висока;
и малките, и големите организации имат нужда да следят къде са по отношение възприемането от различните заинтересовани страни, за да могат да използват и PR, и маркетинг за развитие и управление на своите брандове.

Най-добрият начин да бъдат постигнати общите комуникационни цели, е като се обединят познанията и компетенциите на вътрешните отдели и агенциите. “Комуникационните агенции трябва да бъдат по-смели и да предлагат на компаниите щури идеи. Ние не се вземаме толкова насериозно, че да не ги коментираме”, пожела си Елена Матеева, мениджър Комуникации с медии в Софарма АД, в последния панел Клиент срещу Агенция.

Видео запис ще бъде качен до края на ноември на www.kida-conference.bg