Запознайте се с Chief Purpose Officer – директор Комуникации 2.0

Една от най-вдъхновяващите панелни дискусии по време на European Communication Summit беше  Преоценяване на ролята на комуникацията и необходимите умения на съвременния директор Комуникации.

Промените в множество области в организацията, включително нуждите и навиците на всички заинтересовани страни, медийната среда, външните фактори, структурните промени и нарастващата конкуренция налагат промени в основните управленски роли във всяка компания, които трябва да бъдат адаптирани и да отговарят на динамиката на трансформациите.

Участници  в панела бяха Ingo Heijnen,старши вицепрезидент операции в Европа в  Hill+Knowlton Strategies, Континентална Европа, Stefan Nerpin, старши вицепрезидент маркетинг, комуникации и връзки с обществеността във Volvo Bus Corporation, Gizem Weggemans, директор Комуникации и лидер за групата Egon Zehnder International и Christoph Bornschein, основател и главен изпълнителен директор наTorben, Lucie und die geibe Gefahr GmbH. 

Дискусията търсеше отговори на следните важни въпроси:

  • Какви изисквания трябва да изпълнят успешните комуникатори, за да внедрят дигитализацията, гъвкавите структури и интегриранитекомуникации?
  • По какъв начин могат и задължително трябва да си сътрудничат с други отдели?
  • Каква е ролята на комуникацията в процеса на икономическа трансформация?  
  • Какви лидерски, бизнес и технологични умения изисква модерната позиция на директор Комуникации?  

Gizem Weggemans подчерта, че успоредно с трансформацията на организациите в по-гъвкави структури, функциите също трябва да станат гъвкави.Тя подкрепи едно от ключовите заключения на Stefan Nerpin – в ролята на комуникационния директор се преплитат множество функции – връзки с обществеността, маркетинг комуникации и човешки ресурси.   

Директорите на комуникационните функции трябва да пренасочат вниманието си към целта – те и организациите трябва да намерят своята цел на вътрешно и външно ниво, вслушвайки се в заинтересованите си страни. Изпълнителните директори вече искат да бъдат целенасочени лидери. Ingo Heijnen добави, че в много от екипите на изпълнителните директори все още липсват хора, които могат фокусирано да работят с по-дълбокия смисъл и целта на организациите.

Той също заяви, че професионалистите в областта на комуникациите продължават да са съсредоточени върху функциите, които изпълняват, което не може да имосигури място на масата за взимане на решения. Професионалистите в комуникациите трябва да спрат да се фокусират само върху дигиталните си функции.

Вместо да се ограничават единствено с изпълнение на функциите, те трябва да преместят фокуса си върху разбирането на голямата картина, какво се случва със заинтересованите страни и да поднесат тези наблюдения на борда на компанията в ролята си на доверен съветник, който може да подкрепи изготвянето на стратегията и процесите на вътрешно-организационни промени.

Stefan Nerpin добави, че ролята вече обединява в себе си още мениджър на промяната и бизнес интегратор. Независимо дали става въпрос за бизнес трансформации, човешки ресурси, проучвания и развитие на продукти/услуги, мобилност, иновации и дигитални платформи, управление на риска и правни процедури, необходимостта от създаване на история е важна за успеха на промяната.

Едно от най-важните заключения от дискусията обобщи, че ние, комуникационните директори,не можем да имаме равноправен разговор, докато не престанем да мислим, че работим „в услуга на“ някого или нещо.