Завръщането на рекламистите

Професионалисти от бранша влизат като преподаватели във висшите учебни заведения

Съживеният рекламен пазар в България в момента изпитва недостиг на обучени специалисти по маркетинг и реклама. Но пътят от ентусиазирани висшисти до умели практици не винаги е пряк и бърз. Най-често сочен проблем при образованието остава липсата на връзка между теоретичната база и бизнес практиката. Този луфт може да бъде обран чрез модернизирани университетки програми. Адекватна информация за професията още на ниво бакалаври, надграждане на магистърските програми, изграждане на реална връзка между образование и бизнес са средствата за постигане на това. Някои университети вече отвориха вратите си за специалистите от бизнеса като преподаватели, за да сложат началото на промяната.

Според   д-р Ваня Бабанин, глобален директор Маркетинг и комуникации за икономическа група Монбат и преподавател по бранд мениджмънт в НБУ, за практиците, идвайки от корпоративния свят е много естествено да покажат на студентите през упражнения какво е хубавото на този свят, за да преценят те дали той е за тях. „За целта обаче трябва да го свържеш с реалния бизнес и да им представиш именно тази практическа част под формата на примери, казуси, нови международни тенденции, обвързвайки и сравнявайки ги с България, защото по-голямата част от тях ще работят тук", казва тя.

Според нея, студентите търсят и смятат за много полезна индивидуалната обратна връзка за представянето си. "Важно е, след като им посочиш грешките и слабите места, да им дадеш шанс да опитат отново. И отново", допълва още Бабанин.

прочети цялата статия