анализ и стратегическо планиране

 

Комуникационната стратегия отразява бизнес целите, мисията и визията на организацията. Затова от решаващо значение е бизнес планирането да се съчетае с ясни, изчистени и въздействащи характеристики  на идентичността на марката или компанията.

За мен стратегията е дългосрочно позициониране, формулирано в адекватна семантична форма. Значението на комуникационната стратегия за пазарното и публичното присъствие е същото, каквото е значението на основите в архитектурата. И със сигурност вие трябва да сте наясно не само каква точно сграда искате да изградите, но и относно дребни на пръв поглед детайли като ценностите, ориентацията на дизайна и когнитивното възприятие в конкретната социална култура. 

Стратегическото планиране, което аз предлагам, се базира на бизнес целите, маркетинговите анализи, корпоративните ценности и клиентската информация. То се състои от стратегически комуникационни стълбове и практични съвети за комуникационния план. Стълбовете са структурирани в матрица, която обхваща релевантните целеви публики. Като допълнителна услуга можете да получите и конкретен краткосрочен комуникационен план за период от 12-18 месеца в зависимост от типа на бизнеса, жизнения цикъл на продукта/услугата и маркетинговото позициониране.