employer branding

Работодателското и вътрешното корпоративно брандиране са две почти идентични области. Ако сте любопитни да научите детайли за това как те си взаимодействат и кое подкрепя и двете, прочете повече

The human capital is the most valuable asset of each company, having a key role in the success in achieving corporate goals. Which are the key elements in developing an employer brand?

Какво се случва с един кандидат, след като вече се е срещнал с нашия бранд? След като е кандидатствал за определена позиция или без конкретна такава?