оценки за работата

Работихме заедно с Ваня по проекта за тържественото откриване на новия ни завод в Благоевград. Събитието бе перфектно организирано с нейните съвети и под нейно ръководство. Посрещнахме много VIP гости, включително президента на България. Ваня ни помогна с цялостната PR стратегия и с изпълнението. Силно я препоръчвам като страхотен професионалист, с когото ще имаме още общи проекти и в бъдеще. 
 
 
Силвия Донкова
ръководител Човешки ресурси, Ottobock Manufacturing Bulgaria 
Работата с Ваня беше освежаващо преживяване и съм впечатлена от професионализма и креативния ѝ подход. Работихме заедно по ребрандирането на една от моите компании и съм изключително доволна от крайния резултат. Тя ми помогна да обмисля в детайл и ме провокира да изследвам бранда от неочаквани перспективи. Въвличането ѝ като като консултант и партньор задълбочи и собствената ми визия за бизнеса.
 
 

 

Карина Карагаева
CEO на Mindset Design | Създател на Xenoria Lab

В работата с Ваня Бабанин най-високо ценя проявяваното разбиране за същността на бизнес процесите и подходящо подбраните подход, инструменти и екип за работа по проектите за комуникация на промяната. Предимство е и предоставянето на цялостно решение - от стратегическото консултиране през развитието в детайли на множество сценарии и подготовката за всеки от тях, вкл. тренинг за екипа, до активно следене и реагиране на ситуацията и обкръжаващата среда. Ваня Бабанин осигури и две от най-критичните предпоставки за успешна съвместна работа - отговорност и дискретност.  

Нако Наков, Управител
МЕГГЛЕ България ЕООД

Имах удоволствието да работя с Ваня по стартирането на маркетинговата дейност на новата компания Intelliway. С нейна помощ идентифицирахме характеризиращите компанията послания и изградихме маркетингова стратегия за позициониране на компанията на немския пазар. Работихме активно по PR съобщения, Linked In кампания, видео материали и много други дейности. Ваня изключително бързо вникна в бизнеса модела, с лекота ангажира екипа и координира пътя към успешното маркетингово развитие на компанията.

Сергей Койнов, CEO
Интелиуей Сървисис АД
Работим с Ваня от началото на 2020 г. по проекти, свързани с нашата бранд и комуникационна стратегия. Благодарение на своята креативност, страстна отдаденост и находчивост, Ваня добавя висока стойност при всяко начинание.
Благодарим  ти за професионалната подкрепа, Ваня, и за истинската ти принадлежност към екипа!
Нели Калчева, управител
Марш ЕООД (част от Marsh&McLennan Companies)

Ваня Бабанин бе ангажирана да възобнови и даде по-динамичен импулс на комуникационните и маркетингови дейности на икономическа група Монбат, обхващайки корпоративното и продуктово ребрандиране, изграждането на съвременен корпоративен уебсайт с голям акцент върху създаването на стойност и връзките с инвеститорите, структурирането на последователност и съгласуваност на комуникационните канали в цялата група, разширяване спектъра на спонсорираните събития, медийното отразяване и социално отговорната дейност на Монбат. Всички тези дейности бяха концентрирани в сравнително кратък период от време и Ваня успя да въведе много строен подход при предоставяната услуга, постигайки извънредно задоволително съотношение на стойност спрямо влагани ресурси за всички посочени дейности. Последното бе възможно благодарение на правилно разпределение на ангажиментите - дистрибутирана отговорност в рамките на групата, крос-функционални екипи, аутсорсинг на част от дейностите и специализирани услуги за някои конкретни области.

Петър Бозаджиев
изпълнителен директор, икономическа група Монбат

Ваня Бабанин беше натоварена с разрешаване нарастващата необходимост от интеграция на маркетинга и комуникациите в матрична структура и с изискването да оптимизира  рентабилността на ресурсите за PR и реклама. Беше много ефикасна в това, както и в управлението на марктинговите и корпоративни комуникации за автомобилните решения, които Балкан Стар предлага. Г-жа Бабанин е находчив, креативен и ориентиран към намиране на решение човек, който често предлагаше нови и иновативни подходи към проектите, които управляваше.

Манфред Мулц
Управител, Балкан Стар група

Бяхме впечатлени колко бързо Ваня успя да навлезе в детайлите на процеса по стерилизиране на кръв и специфичния маркетингов подход при медицинските уреди. Нейната професионална компетентност ни беше още по-полезна заради способността й да подхожда стратегически, да взима предвид цялостната ситуация и да предвижда логическите последствия няколко стъпи напред.

проф. д-р Васил Гълъбов
Управител, Стерил ООД

Способността на Ваня да ръководи комплексни проекти, дори извън рамките на маркетинговите ѝ отговорности, както и уменията ѝ за ефективното управление на времето, бюджета и служителите, я утвърдиха като важен член на екипа ми с консултантска роля за някои от новосъздадените ни компании. Силно нейно предимство е способността ѝ да мултиплицира комуникационния ефект чрез успешно прилагане на принципа на синергията.

Пламен Митев
Генерален пълномощник на Бетц групата за България

При всеки съвместен проект по време на дългогодишната ни работа с Ваня бях изненадван от лекотата, с която тя борави, и дълбочината, до която вниква в материя, изискваща техническа подготовка и познания в областта на високите технологии. Опитът и контактите, с които Ваня разполага, ни позволяват бързо да решаваме конкретни казуси или да откриваме точните ресурси и партньори, когато те са необходими. Едно от най-ценните качества на Ваня е способността ѝ да генерира ценни идеи и да създава необходимите условия за тяхното реализиране.

Иван Кюркчиев
Изпълнителен директор, VMobile АД