идеи

Как комуникираме в корпоративните ситуации и как да бъдем възможно най-добри в тази си роля в кризисни времена - това бе откриващата реч в най-голямото традиционно годишно събитие, организирано от MercerMarshBenefits в България. Темата бе представена на 21 октомври 2021 г. от д-р Ваня Бабанин. 

DIY-бизнес

Носейки трансформацията дълбоко в сърцето си, Ваня Бабанин разказва в това 15-минутно видео как подходът към ученето трябва да се адаптира към промените в обществото.

Очаквано, електронната търговия и технологиите получават внимание и ръст в резултатите си по време на пандемията, авиацията, хотелите и ресторантите - от друга страна, се сблъскват с тежки времена. И това неизбежно се отразява на оценките за стойността на бранда. Разглеждайки разпределението по държави, САЩ и Китай доминират Brand Finance Global 500, представлявайки сумарно две трети от всички брандове в класацията.

От 2015 година насам в барометъра Edelman Trust Barometer доверието (истината) присъства във всяко заглавие на доклада. Случайност? Със сигурност не. А пандемията само извади в невъзможно-да-отвърнеш-поглед видимостта на масата от хора "банкрута на информацията".

Работодателското и вътрешното корпоративно брандиране са две почти идентични области. Ако сте любопитни да научите детайли за това как те си взаимодействат и кое подкрепя и двете, прочете повече

Водеща за компаниите винаги е визията, смисълът една организация да съществува. За постигане на визията се изготвя бизнес стратегията, конкретизирана в корпоративни цели. Приносът от постигането на тези цели за решение на конкретните бизнес проблеми се измерва с индикаторите за представяне.

Кевин Лейн Келър изрично подчертава, че в маркетинга не се работи с качеството само по себе си, а с идеята за възприетото качество. Това възприето качество се формира от две основни сравнения – какво ми струва това, което получавам, и какво получавам в сравнение с алтернативните възможности. Най-добрият инструмент за работа с възприятията за качество сред нашите клиенти е управлението на очакванията.

Една от най-вдъхновяващите панелни дискусии по време на European Communication Summit беше  Преоценяване на ролята на комуникацията и необходимите умения на съвременния директор Комуникации.

Непрекъснатите технологични иновации, съчетани с бързото и лесно споделяне на информация онлайн, създадоха среда, в която дезинформацията процъфтява и създава предизвикателства за редакторите и екипите за мониторинг на съдържанието в медиите и онлайн мрежите.

Докладът European Communication Monitor 2019 бе представен в рамките на European Communication Summit в Берлин, който показа последните и най-важни тенденции и предизвикателства за професионалистите в областта на комуникацията на всички нива.