идеи

В тази смесваща се среда от различни поколения участниците в дискусията акцентираха върху предимствата на разнородното представителство при разработването на комуникационни стратегии. Като решаващи компоненти за успешно взаимодействие се очертаха застъпването на различни гледни точки и предоставянето на възможност на младите хора да се превърнат във влиятелни личности в своите социални кръгове.

На фона на промяната на парадигмата към капитализъм на заинтересованите страни, на конференцията бе подчертано, че организациите трябва да възприемат съответен многостранен подход, като се фокусират върху създаването на стойност за всички заинтересовани страни, а не само върху приоритетите на акционерите.

На базата на две провокиращи мисълта панелни дискусии, конференцията хвърли светлина върху сложността на ориентирането в истината в свят, изпълнен с дезинформация. Джумана Ел Зейн Хури, изпълнителен директор на фондация World Press Photo, обърна внимание на тревожните статистики, разкриващи липсата на доверие в медиите.

Ефективното представяне на инициативите, свързани с ESG, е от изключително значение в днешния бизнес климат. По време на конференцията на високо равнище на EACD опитни експерти споделиха своите ценни гледни точки и примери от реалния свят, като предоставиха поглед върху стратегиите и тактиките, които водят до успешни комуникации в областта на устойчивото развитие.

Много организации се стремят да бъдат гъвкави в условията на вълна след вълна от промени. Устойчивостта играе решаваща роля в посрещането на собствените им промени и в подкрепата на организационните такива. Често недооценяван фактор при създаването на тази устойчивост е ролята на културата на непрекъснато учене.

Ваня Бабанин придоби задълбочен поглед върху най-новите практически тенденции, авангардните стратегии и най-добрите примери за изграждане и популяризиране на силна работодателска марка.

 

Как комуникираме в корпоративните ситуации и как да бъдем възможно най-добри в тази си роля в кризисни времена - това бе откриващата реч в най-голямото традиционно годишно събитие, организирано от MercerMarshBenefits в България. Темата бе представена на 21 октомври 2021 г. от д-р Ваня Бабанин. 

DIY-бизнес

Носейки трансформацията дълбоко в сърцето си, Ваня Бабанин разказва в това 15-минутно видео как подходът към ученето трябва да се адаптира към промените в обществото.

Очаквано, електронната търговия и технологиите получават внимание и ръст в резултатите си по време на пандемията, авиацията, хотелите и ресторантите - от друга страна, се сблъскват с тежки времена. И това неизбежно се отразява на оценките за стойността на бранда. 

От 2015 година насам в барометъра Edelman Trust Barometer доверието (истината) присъства във всяко заглавие на доклада. Случайност? Със сигурност не. А пандемията само извади в невъзможно-да-отвърнеш-поглед видимостта на масата от хора "банкрута на информацията".