идеи

DIY-бизнес

Носейки трансформацията дълбоко в сърцето си, Ваня Бабанин разказва в това 15-минутно видео как подходът към ученето трябва да се адаптира към промените в обществото.

услуги за бизнес развитие

Бизнесът се развива по-добре, когато корпоративната визия, познанията за клиентите и културата в организацията се обединят в еднозначна и устойчива репутация

повече за
начина на работа

оценки за работата

Имах удоволствието да работя с Ваня по стартирането на маркетинговата дейност на новата компания Intelliway. С нейна помощ идентифицирахме характеризиращите компанията послания и изградихме маркетингова стратегия за позициониране на компанията на немския пазар. Работихме активно по PR съобщения, Linked In кампания, видео материали и много други дейности. Ваня изключително бързо вникна в бизнеса модела, с лекота ангажира екипа и координира пътя към успешното маркетингово развитие на компанията.

Сергей Койнов, CEO
Интелиуей Сървисис АД