идеи

Една от най-вдъхновяващите панелни дискусии по време на European Communication Summit беше  Преоценяване на ролята на комуникацията и необходимите умения на съвременния директор Комуникации.

услуги за бизнес развитие

Бизнесът се развива по-добре, когато корпоративната визия, познанията за клиентите и културата в организацията се обединят в еднозначна и устойчива репутация

повече за
начина на работа

оценки за работата

Бяхме впечатлени колко бързо Ваня успя да навлезе в детайлите на процеса по стерилизиране на кръв и специфичния маркетингов подход при медицинските уреди. Нейната професионална компетентност ни беше още по-полезна заради способността й да подхожда стратегически, да взима предвид цялостната ситуация и да предвижда логическите последствия няколко стъпи напред.

проф. д-р Васил Гълъбов
Управител, Стерил ООД