идеи

Очаквано, електронната търговия и технологиите получават внимание и ръст в резултатите си по време на пандемията, авиацията, хотелите и ресторантите - от друга страна, се сблъскват с тежки времена. И това неизбежно се отразява на оценките за стойността на бранда. Разглеждайки разпределението по държави, САЩ и Китай доминират Brand Finance Global 500, представлявайки сумарно две трети от всички брандове в класацията.

услуги за бизнес развитие

Бизнесът се развива по-добре, когато корпоративната визия, познанията за клиентите и културата в организацията се обединят в еднозначна и устойчива репутация

повече за
начина на работа

оценки за работата

Работихме с Ваня по няколко проекта, един от които свързан със стратегическо консултиране по време на конкурс за PR агенция.  Нейните препоръки във връзка с качествения и количествения подход към избора бяха професионални и ценни, затова силно препоръчвам на всяка компания или група Ваня Бабанин като независим консултант и стратег.

Мануела Дюлгерова-Тотева
Мениджър комуникации, Аурубис България АД