идеи

Една от най-вдъхновяващите панелни дискусии по време на European Communication Summit беше  Преоценяване на ролята на комуникацията и необходимите умения на съвременния директор Комуникации.

услуги за бизнес развитие

Бизнесът се развива по-добре, когато корпоративната визия, познанията за клиентите и културата в организацията се обединят в еднозначна и устойчива репутация

повече за
начина на работа

оценки за работата

Ваня Бабанин бе ангажирана да възобнови и даде по-динамичен импулс на комуникационните и маркетингови дейности на икономическа група Монбат, обхващайки корпоративното и продуктово ребрандиране, изграждането на съвременен корпоративен уебсайт с голям акцент върху създаването на стойност и връзките с инвеститорите, структурирането на последователност и съгласуваност на комуникационните канали в цялата група, разширяване спектъра на спонсорираните събития, медийното отразяване и социално отговорната дейност на Монбат. Всички тези дейности бяха концентрирани в сравнително кратък период от време и Ваня успя да въведе много строен подход при предоставяната услуга, постигайки извънредно задоволително съотношение на стойност спрямо влагани ресурси за всички посочени дейности. Последното бе възможно благодарение на правилно разпределение на ангажиментите - дистрибутирана отговорност в рамките на групата, крос-функционални екипи, аутсорсинг на част от дейностите и специализирани услуги за някои конкретни области.

Петър Бозаджиев
изпълнителен директор, икономическа група Монбат