идеи

как се променят ролята и задачите, какви са тенденциите и накъде се развива професията

едно интервю в economy.bg, което свързва настоящето и бъдещето, дава интересен поглед към комуникационните директори и отваря темата за преливането на функциите в организациите

услуги за бизнес развитие

Бизнесът се развива по-добре, когато корпоративната визия, познанията за клиентите и културата в организацията се обединят в еднозначна и устойчива репутация

повече за
начина на работа