идеи

В тази смесваща се среда от различни поколения участниците в дискусията акцентираха върху предимствата на разнородното представителство при разработването на комуникационни стратегии. Като решаващи компоненти за успешно взаимодействие се очертаха застъпването на различни гледни точки и предоставянето на възможност на младите хора да се превърнат във влиятелни личности в своите социални кръгове.

услуги за бизнес развитие

Бизнесът се развива по-добре, когато корпоративната визия, познанията за клиентите и културата в организацията се обединят в еднозначна и устойчива репутация

повече за
начина на работа

оценки за работата

Работим с Ваня от началото на 2020 г. по проекти, свързани с нашата бранд и комуникационна стратегия. Благодарение на своята креативност, страстна отдаденост и находчивост, Ваня добавя висока стойност при всяко начинание.
Благодарим  ти за професионалната подкрепа, Ваня, и за истинската ти принадлежност към екипа!
Нели Калчева, управител
Марш ЕООД (част от Marsh&McLennan Companies)