идеи

Една от най-вдъхновяващите панелни дискусии по време на European Communication Summit беше  Преоценяване на ролята на комуникацията и необходимите умения на съвременния директор Комуникации.

услуги за бизнес развитие

Бизнесът се развива по-добре, когато корпоративната визия, познанията за клиентите и културата в организацията се обединят в еднозначна и устойчива репутация

повече за
начина на работа

оценки за работата

Работихме с Ваня по няколко проекта, един от които свързан със стратегическо консултиране по време на конкурс за PR агенция.  Нейните препоръки във връзка с качествения и количествения подход към избора бяха професионални и ценни, затова силно препоръчвам на всяка компания или група Ваня Бабанин като независим консултант и стратег.

Мануела Дюлгерова-Тотева
Мениджър комуникации, Аурубис България АД