идеи

Една от най-вдъхновяващите панелни дискусии по време на European Communication Summit беше  Преоценяване на ролята на комуникацията и необходимите умения на съвременния директор Комуникации.

услуги за бизнес развитие

Бизнесът се развива по-добре, когато корпоративната визия, познанията за клиентите и културата в организацията се обединят в еднозначна и устойчива репутация

повече за
начина на работа

оценки за работата

Ваня Бабанин беше натоварена с разрешаване нарастващата необходимост от интеграция на маркетинга и комуникациите в матрична структура и с изискването да оптимизира  рентабилността на ресурсите за PR и реклама. Беше много ефикасна в това, както и в управлението на марктинговите и корпоративни комуникации за автомобилните решения, които Балкан Стар предлага. Г-жа Бабанин е находчив, креативен и ориентиран към намиране на решение човек, който често предлагаше нови и иновативни подходи към проектите, които управляваше.

Манфред Мулц
Управител, Балкан Стар група