идеи

Ваня Бабанин придоби задълбочен поглед върху най-новите практически тенденции, авангардните стратегии и най-добрите примери за изграждане и популяризиране на силна работодателска марка.

 

услуги за бизнес развитие

Бизнесът се развива по-добре, когато корпоративната визия, познанията за клиентите и културата в организацията се обединят в еднозначна и устойчива репутация

повече за
начина на работа

оценки за работата

Ваня Бабанин беше натоварена с разрешаване нарастващата необходимост от интеграция на маркетинга и комуникациите в матрична структура и с изискването да оптимизира  рентабилността на ресурсите за PR и реклама. Беше много ефикасна в това, както и в управлението на марктинговите и корпоративни комуникации за автомобилните решения, които Балкан Стар предлага. Г-жа Бабанин е находчив, креативен и ориентиран към намиране на решение човек, който често предлагаше нови и иновативни подходи към проектите, които управляваше.

Манфред Мулц
Управител, Балкан Стар група