идеи

KIDA-конференция за новите измервания в дигиталната ера

Велико Търново прие в своя университет първата за Югоизточна Европа конференция, посветена на оценяването на PR и маркетинговите усилия в медийната среда на дигиталната ера. 

услуги за бизнес развитие

Бизнесът се развива по-добре, когато корпоративната визия, познанията за клиентите и културата в организацията се обединят в еднозначна и устойчива репутация

повече за
начина на работа