идеи

Очаквано, електронната търговия и технологиите получават внимание и ръст в резултатите си по време на пандемията, авиацията, хотелите и ресторантите - от друга страна, се сблъскват с тежки времена. И това неизбежно се отразява на оценките за стойността на бранда. Разглеждайки разпределението по държави, САЩ и Китай доминират Brand Finance Global 500, представлявайки сумарно две трети от всички брандове в класацията.

услуги за бизнес развитие

Бизнесът се развива по-добре, когато корпоративната визия, познанията за клиентите и културата в организацията се обединят в еднозначна и устойчива репутация

повече за
начина на работа

оценки за работата

Работим с Ваня от началото на 2020 г. по проекти, свързани с нашата бранд и комуникационна стратегия. Благодарение на своята креативност, страстна отдаденост и находчивост, Ваня добавя висока стойност при всяко начинание.
Благодарим  ти за професионалната подкрепа, Ваня, и за истинската ти принадлежност към екипа!
Нели Калчева, управител
Марш ЕООД (част от Marsh&McLennan Companies)