Вътрешни комуникации: пресечни точки на PR и HR

През миналата седмица в София членове на EACD и Българската асоциация за управление на хора се събраха на обща дискусия по темата за вътрешните комуникации и пресечните точки на CC (корпоративни комуникации) и HR (човешки ресурси) при управлението им.  С любезното домакинство на Софарма и активния принос на официалните говорители - Анелия Димова, директор Човешки ресурси Югоизточна Европа в Аурубис България АД, Стефка Танчева, Мениджър Човешки ресурси в Мания Тийм АД, Елена Кръстева, директор Корпоративни стратегии и социална отговорност / Юлия Угринова, мениджър КСО, Софарма АД и Даниел Киряков, мениджър Връзки с обществеността на Българска минно-геоложка камара и модератора на събитието д-р Ваня Бабанин, консултант по управление на репутация и брандове и регионален ръководител за България на Европейската асоциация на комуникационните директори (EACD), регионалното събитие оформи основните линии на взаимодействие по темата. Множеството ситуации от реалния живот, споделени от всички участващи комуникационни и HR професионалисти доведоха до превръщането на позитивните насоки в истински прозрения за успешното управление на вътрешните комуникации. 

 

Темите, които бяха повдигнати по време на дискусията, покриват широк спектър - от начините, по които може да се идентифицира и създава съдържание, през въвличането на управителя и на неформалните лидери в процеса, до корпоративната социална отговорност и комуникацията на чувствителна информация като възнагражденията на служителите. Ето и основните предложения за по-ефективни вътрешни комуникации, около които се обединиха комуникационните и HR специалисти: 

  • комбинацията от неформален мониторинг на информацията и  служителски проучвания могат да доведат до полезни прозрения по отношение на темите и съдържанието от интерес за вътрешните комуникации;
  • за да се подкрепи вътрешния диалог, информацията трябва да бъде инициирана и да тече и в двете посоки: надолу и нагоре по формалната структура, а мениджърите трябва да са отворени за дискусия в разумни граници, едновременно на място и онлайн - например с групи във водещи социални платформи;
  • има потенциал за средния и висш мениджмънт да разпознае значението на водещата си роля и да подобри уменията си за комуникация;
  • смесените екипи (HR и комуникации) са по-подходящи за адресиране на гранични теми като корпоративната култура и ценности, въвличането и ангажирането на вътрешните екипи, например в HR-дейностите могат да се въвеждат типични комуникационни инструменти, и обратно.