Продуктово позициониране във филмите и сериалите

Нашето обучение, фокусирано върху темата „Продуктово позициониране във филмите и сериалите", се проведе на 5ти май от 10 до 14 часа във Фабрика 126, София. Биляна Лаундс, управляващ директор на Interminds от 2002 година, предложи обзор на темата от самото й създаване и сподели описа си в продуктовото позициониране от сериалите „Под прикритие“ и „Връзки“. За спецификата на писането при въвличане на брандове в телевизията говори специалния ни гост сценариста Ваня Николова. Дискутирахме добри и лоши примери от практиката и видяхме последните тенденции в технологията на пост-продукционното продуктово позициониране.