мениджмънт

Водеща за компаниите винаги е визията, смисълът една организация да съществува. За постигане на визията се изготвя бизнес стратегията, конкретизирана в корпоративни цели. Приносът от постигането на тези цели за решение на конкретните бизнес проблеми се измерва с индикаторите за представяне.

Чия е отговорността в организацията?

Разбирането на това кой отговаря за управлението на репутацията може да бъде многозначно, ако не е изнесено като функция с достатъчно власт и значение в структурата на компанията.