CCO

Какво се случва с един кандидат, след като вече се е срещнал с нашия бранд? След като е кандидатствал за определена позиция или без конкретна такава?

Преглед на регионалното събитие на EACD в София

CCO (Chief Communication Officer) на бъдещето е автентичен и честен, учи бързо и действа гъвкаво, адаптирайки се към всяка случваща се промяна - това беше профилът, около който се обединиха участниците в регионалния дебат в София на 24 октомври. 

Review of the EACD Sofia Event

The CCO of the future is authentic and honest, learns fast and acts with agility, adapting to any change that occurs. This was the profile agreed on by participants in the EACD regional event in Sofia on October 24.