оценки за работата

Ваня Бабанин беше натоварена с разрешаване нарастващата необходимост от интеграция на маркетинга и комуникациите в матрична структура и с изискването да оптимизира  рентабилността на ресурсите за PR и реклама. Беше много ефикасна в това, както и в управлението на марктинговите и корпоративни комуникации за автомобилните решения, които Балкан Стар предлага. Г-жа Бабанин е находчив, креативен и ориентиран към намиране на решение човек, който често предлагаше нови и иновативни подходи към проектите, които управляваше. 

 Манфред Мулц
Управител, Балкан Стар група

 

Бяхме впечатлени колко бързо Ваня успя да навлезе в детайлите на процеса по стерилизиране на кръв и специфичния маркетингов подход при медицинските уреди. Нейната професионална компетентност ни беше още по-полезна заради способността й да подхожда стратегически, да взима предвид цялостната ситуация и да предвижда логическите последствия няколко стъпи напред.

проф. д-р Васил Гълъбов
Управител, Стерил ООД

 

Способността на Ваня да ръководи комплексни проекти, дори извън рамките на маркетинговите ѝ отговорности, както и уменията ѝ за ефективното управление на времето, бюджета и служителите, я утвърдиха като важен член на екипа ми с консултантска роля за някои от новосъздадените ни компании. Силно нейно предимство е способността ѝ да мултиплицира комуникационния ефект чрез успешно прилагане на принципа на синергията.

Пламен Митев
Генерален пълномощник на Бетц групата за България

 

При всеки съвместен проект по време на дългогодишната ни работа с Ваня бях изненадван от лекотата, с която тя борави, и дълбочината, до която вниква в материя, изискваща техническа подготовка и познания в областта на високите технологии. Опитът и контактите, с които Ваня разполага, ни позволяват бързо да решаваме конкретни казуси или да откриваме точните ресурси и партньори, когато те са необходими. Едно от най-ценните качества на Ваня е способността ѝ да генерира ценни идеи и да създава необходимите условия за тяхното реализиране.

Иван Кюркчиев
Изпълнителен директор, VMobile АД

 

Работихме с Ваня по няколко проекта, един от които свързан със стратегическо консултиране по време на конкурс за PR агенция.  Нейните препоръки във връзка с качествения и количествения подход към избора бяха професионални и ценни, затова силно препоръчвам на всяка компания или група Ваня Бабанин като независим консултант и стратег.

Мануела Дюлгерова-Тотева
 Мениджър комуникации, Аурубис България АД