change communication

Как комуникираме в корпоративните ситуации и как да бъдем възможно най-добри в тази си роля в кризисни времена - това бе откриващата реч в най-голямото традиционно годишно събитие, организирано от MercerMarshBenefits в България. Темата бе представена на 21 октомври 2021 г. от д-р Ваня Бабанин. 

How to manage change communication was the opening keynote speech at the biggest traditional annual event of MercerMarshBenefits in Bulgaria. The topic is presented by Dr.Vanya Babanin on October 21, 2021.