EACD

Адресирахме темата на обща среща, организирана от българската група на European Association of Communication Directors и Българската асоциация за управление на хора (БАУХ). Събитието се състоя на 28.04.2017 г., като любезен домакин бе Софарма Тауърс.

Last week in Sofia members of EACD and Bulgarian Association for People Management gathered together in a discussion on the cross points between internal communications and human resource management.