EACD

Преглед на регионалното събитие на EACD в София

CCO (Chief Communication Officer) на бъдещето е автентичен и честен, учи бързо и действа гъвкаво, адаптирайки се към всяка случваща се промяна - това беше профилът, около който се обединиха участниците в регионалния дебат в София на 24 октомври. 

Review of the EACD Sofia Event

The CCO of the future is authentic and honest, learns fast and acts with agility, adapting to any change that occurs. This was the profile agreed on by participants in the EACD regional event in Sofia on October 24. 

Адресирахме темата на обща среща, организирана от българската група на European Association of Communication Directors и Българската асоциация за управление на хора (БАУХ). Събитието се състоя на 28.04.2017 г., като любезен домакин бе Софарма Тауърс.

Last week in Sofia members of EACD and Bulgarian Association for People Management gathered together in a discussion on the cross points between internal communications and human resource management.