комуникация на промяната

Устойчивата репутация е съществена за здравето на корпоративния имидж, тя е добавена стойност във времена на подем и резервоар с енергия при случай на необходимост.

 

Значението на комуникационната стратегия и корпоративната социална отговорност за пазарното и публично представяне на компания, продукт или идея е сравнимо със значението на солидната архитектура при изграждането основите на сграда. Съществено е да си наясно до какво искаш да стигнеш - не само какъв вид сграда би искал да построиш, но и най-дребните детайли като корпоративни ценности, цветове, ориентация на дизайна и възприемане в зависимост от културата.

 

примерни услуги, за които да направите запитване:

  • комуникационен одит
  • стратегическо консултиране относно репутацията (управление на комуникацията, корпоративна социална отговорност, работодателско брандиране, public affairs, управление на процеси и проекти)
  • консултация по комуникационната програма
  • управление на взаимоотношенията с агенции
  • организационно управление на репутационните отговорности
  • оценка на представянето