стратегическо репозициониране и развитие на бранда

Създаването на адекватно позициониране на бранда се превърна в изключително комплексен въпрос. За смисленото изграждане на марка и превръщане в клиентско изживяване можете да разчитате на:

  • приложимо стратегическо позициониране на бранда
  • бранд портфолио и архитектура, стратегия на наименованията
  • възстановяване релевантността на бранда 

Основният фокус е да се постигне въздействащо отношение към бранда и то да генерира бизнес развитие.

примерни услуги, за които да направите запитване:

  • бранд одит
  • маркетингов одит
  • стратегическо консултиране по управление на бранда (позициониране, бранд йерархия, корпоративна идентичност и корпоративен дизайн, управление на процеси и проекти)
  • консултация по маркетинговата програма
  • управление на взаимоотношенията с агенции
  • организационно управление на бранд отговорностите
  • оценка на представянето