интеграция на комуникацията

  • хоризонтална и вертикална интеграция
  • интеграция на маркетинговия микс
  • мултибрандинг
  • кампании и събития
  • интегриращи елементи и инструменти
  • матрици на посланията
Bulgarian