създаване на съдържание

 

Предизвикателството

Нов бранд, създаден от една от най-големите международни консултантски групи, трябваше да бъде представен в страната. Две от марките на групата вече бяха изградили свой собствен силен професионален имидж - доставчик на услуги за управление на риска и водещ консултант по управление на човешките ресурси. Брандът беше едновременно нов, но и - като комбинацията на двете добре познати марки - частично разпознаваем. Новият бранд е с двойнствено позициониране - подобно на Accenture и BMW по Стратегическо управление на бранда на Келер - и е изправен пред предизвикателството да работи и в двете посоки, за да повиши познаваемостта си и да допринесе директно към показателите за ефективност на компанията. 

 

Решението

Вземайки предвид тона на говорене на другите брандове в групата, комуникационните инструменти и послания трябваше да бъдат с висока степен на релевантност на съдържанието, изключително професионални и да осигуряват безспорна добавена стойност за заинтересованите страни. В национален и международен мащаб консултантската група създава впечатляващо количество висококачествено бизнес съдържание, което трябва да бъде прецизно насочено, адаптирано и разпространено по най-подходящите канали. За да лансираме новия бранд по целенасочен начин и да затвърдим позицията му на надежден партньор, проведохме няколко вътрешни комуникационни сесии и разработихме платформа за съвместна работа по казуси в рамките на местния екип.

Липсата на собствени локални информационни канали - като специфични за страната уебсайтове или целеви страници и локални профили в социалните медии - представляваше голямо комуникационно предизвикателство, което постави на изпитание нашата креативност при разработването на решения. За да преодолеем това предизвикателство, разработихме комуникационен подход, основан на комбинация от партньорства с професионални организации и органично медийно присъствие. Създадохме и стратегия за развитите на общности в социалните медии и процес за управление на създаването на съдържание. Посланията на бранда достигаха до заинтересованите страни чрез личните акаунти в социалните медии на корпоративните експерти и чрез техни интервюта в медиите след персонализирани обучения за TV-участия.

 

Резултатът

Като използвахме корпоративна система за управление на създаването на съдържание, базирана на комбинация от Gantt таблици и модифицирани RACID матрици, за по-малко от две години генерирахме - заедно с местния екип -  повече от 20 материала с висококачествено бизнес съдържание. Разпространихме ги в 15-те водещи икономически медии в страната (включително Капитал, Форбс, investor.bg, списание Мениджър, economy.bg, Bloomberg TV и Българското национално радио). Така успяхме да увеличим разнообразието на използваните комуникационни канали и медии с 40% и да повишим медийния обхват за всички брандове на групата с 65%. Експертите на компанията се възприемат от обществеността като посланици на бранда чрез синергията между личния професионален брандинг и корпоративния такъв. Процесът на управление на процеса за създаване на съдържание е вътрешно признат като една от най-добрите практики в региона на Континентална Европа. Създадохме и две групи в LinkedIn, чиито общности редовно обсъждат актуални теми и се срещат на уебинари, често с над 300 участници.