Какво е бъдещето на комуникационните директори?

Преглед на регионалното събитие на EACD в София

Комуникации също също така слуша внимателно и използва различни нови канали.
Виктория Блажева, вицепрезидент и директор Комуникации на УниКредит Булбанк, Петя Стоянова, директор Маркетингови комуникации на А1, Светлозар Петров, CEO на JobTiger и Огнян Златев, председател на Представителството на Европейската комисия в България, обсъдиха ролята на професионалните комуникатори на събитие, организирано от българската регионална група на EACD и подкрепено от Софарма АД. Оживената дискусия, модерирана от Велислава Попова, главен редактор на Дневник, осигури 360-градусово профилиране на бъдещите комуникационни директори, срещайки гледните точки на ръководителя Комуниации с основните му/й партньори и с прекия ръководител на тази роля в организацията. 

Растящото значение на общественото приемане и диалога, разпокъсаността на медиите и дигитализацията оформят гъвкавата среда на комуникаторите. 2025 няма да донесе драматична промяна в нашата професия, според Виктория Блажева - това е утре и единствената важна задача, която трябва да се наблюдава, са новите медии, в които са аудиториите и новите начини, по които се свързваме с тях. Разбира се, всичко може да бъде медия, но - както каза Велислава - не всичко е журналистика.

Обсъждайки растящите се отговорности на CCO и разширяването на обхвата на дейностите му, Петя Стоянова дори постави под съмнение фокусирането на всички тези важни функции само в една позиция. Като се има предвид отговорността на всеки служител да комуникира и да допринесе за стойността на бранда, ролята на управлението на диалога от всички различни точки за контакт с марката е водеща. Информацията, но най-вече диалогът с истинските хора, използвайки най-модерните дигитални инструменти, излезе като акцент и от интересното изложение на Виктория Блажева.

Перспективата на HR-a балансира дискусията, като подчерта, че комуникаторът има водеща роля като посредник и посочи, че двете професионални области – човешки ресурси и комуникации - обикновено се разглеждат като инвестиции, които не са основни, въпреки че имат значителен принос за бизнес резултатите.
Като комбинира опита на организационен лидер и комуникационния си бекграунд, Огнян Златев сподели с публиката наблюдения върху развитието на ролята на комуникатора и вариациите в различните организации, съответно - разнообразието на очаквания към позицията. Директор Комуникации не само трябва да се грижи за хармонизирания обществен имидж и за диалога с всички заинтересовани страни, но и да действа смело, да бъде готов да се сблъска с неочаквани гледни точки и да анализира сложните ситуации по качествен начин с висока скорост.

Горещата тема за измерване на комуникационните резултати донесе някои примери и споделен опит - като намирането на начин да се предизвика диалог с фрагментирана и разнообразна външна и вътрешна аудитория. Активната дискусия се разшири, с качественото включване на висши нива професионални лидери от аудиторията. Ясен Гуев, преприемач и автор на “За доброто име на фирмата” и Илиана Захариева, директор Корпоративни комуникации в А1, добавиха лични впечатления и професионални примери от областта на комуникациите - с извода, че комуникационният директор на бъдещето, както и досега, трябва да познава хората зад данните и активно да си сътрудничи с трети страни, например за влияние върху проекти, които информират, вдъхновяват и подобряват средата.
И не на последно място - всички ние взехме от дискусията положителния подход на сигурното бъдеще като професионални лидери, защото комуникационните задължения са сред най-малко застрашените от навлизането на роботи и разширяването на изкуствения интелект, както сочи специално проучване, цитирано във Financial Times.

вижте репортаж в economy.bg

прочетете статията на сайта на Европесйката асоциация на комуникационните директори
(EACD)