маркетингови концепции

 

Вярвам, че всяка бизнес цел може да бъде преведена в измерими маркетингови задачи. А маркетинговите задачи са постижими с адекватни, въздействащи и добре балансирани концепции.

За всяка конкретна маркетингова концепция аз осигурявам:

  • дефиниция на маркетинговите цели и измерване на постигането им
  • профилиране на целевите публики
  • стратегическа матрица на комуникационните канали и послания
  • разпределение на маркетинговите и комуникационни ресурси на проектна база
  • оценка на реализацията при поискване

Ако искате ефективен и ясен маркетингов план за осъществяването на бизнес проект, бъдете сигурни, че поставяте високи цели и можете да идентифицирате кой е способен да ги постигне.