международен панаир

Всички марки под един покрив

Предизвикателството

Балкан Стар взема участие в Международния есенен панаир в Пловдив в продължение на много години. Въпреки че тези участия се различават едно от друго, концепцията е всички марки да участват заедно, представяйки широкия спектър първокласни продукти и услуги, които групата предлага. Значителните предизвикателства при всяко участие са осигуряване на вътрешна подкрепа и ангажираност, избор на подходящи доставчици, увеличение на рентабилността.

Решението

За да осигуриш вътрешна подкрепа и ангажираност сред отделите и компаниите, е важно да имаш силна корпоративна стратегия и ясно да демонстрираш предимствата на този подход. След детайлно обсъждане на участието на групата с всички участници при вземането на решение,  представих план за разпределение на ресурсите с ясно дефинирани процеси, отговорности, срокове и бюджети.

Предвид бизнес целите на Балкан Стар на международния панаир в Пловдив, оцених базисните сценарии за участието и ги предложих за дискусия. Технически реализацията се осъществява от външни доставчици като компании за изграждане на щанда, дизайнери, кетъринг, персонал под наем и т.н.  С цел оптимизиране на разходите промених процедурата на закупуване, върнах обратно в компанията дейностите по координация и предоговорих условията с всички доставчици.

Управлението на проекта по участие в панаира ръководих с помощта на малък проектен екип, съставен само от служители и стажанти, които бяха обучени накратко за организацията на събития.  В зависимост от техните познания, опит, лични интереси и силни страни изградих двойки за повечето критични части от проекта.

По отношение на същинското участие в панаира въведох някои допълнителни организационни правила, които да гарантират прозрачното, успешно и безпроблемно провеждане, например Дежурен мениджър (Manager-On-Duty). Този мениджър поемаше цялостната отговорност и имаше генерални пълномощия за щанда и служителите му за един ден, за всеки ден Дежурен мениджър беше различен ръководил (C-level) от групата.  

Резултатът                                           

Интегрирано корпоративно маркетингово присъствие с хомогенна комуникация на Балкан Стар като група. Засилване на имиджа при всички значими целеви групи: служители, партньори, клиенти, медии, публичен сектор. Коригирано управление на ресурсите, резултат от което е 49% финансова оптимизация. Отчитайки икономиката, състоянието на бизнес сектора и специфичната ситуация, това участие бе оценено с най-добро съотношение между разходите и ползите.