конструиране на послания

Становище за джаз ориентирана целева стратегия

Предизвикателството

Джаз Форум Стара Загора се проведе за четвърти пореден път през 2015 година под наслов „Където операта суингира“. Той печели внимание не само сред местната общественост, но и насочва национален интерес към град, който расте и може да предложи атрактивни целеви групи за много потребителски марки. За да подкрепя събитието маркетинговият и организационен мениджър се свърза с мен за професионално второ мнение по презентацията за спонсори.

Решението

Когато става въпрос да се спонсорира определено събитие, особено ако не е планирано и предварително заложено в годишните бюджети, от съществено значение е да грабнеш вниманието и да го ескалираш до точка на вземане на решение. В презентацията на Джаз Форум Стара Загора към потенциални рекламодатели и спонсориращи организации имаше голяма информативна част за инициативата, програмата, впечатляващи национални и международни участници, описание на планираните комуникационни дейности. Детайлно бяха представени предимствата и различните типове на евентуална подкрепа.

Съгласно препоръките ми леко бе намалена тази информативна част, а бе разширена фактологичната аргументация с профилиране на слушащите джаз. Последното е нужно на бранд мениджърите, за да могат бързо да преценят дали посетителите на събитието са тяхна целева аудитория и лесно да изчислят разходите за достигане до единица (rate per capita).

Резултатът                                           

Презентацията на възможностите за спонсорство леко бе адаптирана, за да посрещне по-прецизно необходимостта от информация на вземащите решение. Разширената фактологична аргументация, заедно с другите мерки за спечелване на спонсори, завърши със задържане на всички спонсориращи организации, въпреки намалението на маркетинговите разходи при компаниите. 70% от потенциалните спонсори, с които бе осъществен контакт, ще имат предвид джаз форума при техните планове за следващата година.