комуникационна политика

Универсален волан

 

Предизвикателството

Матричните организационни структури обикновено споделят две общи комуникационни черти -  при тях има силна необходимост от интеграция на комуникацията на корпоративния бранд и изискване ясно да се определят прецизни области на отговорност. В Балкан Стар трябваше да дефинираме маркетинговия и комуникационен процес, за да гарантираме структурна адекватност и да разработим генерални стратегически насоки за цялата група компании и марки.

Решението

Структурирах стратегическите насоки в комуникационна политика, която хармонизирах с бизнес плановете и целите. Взех предвид и обичайната практика в компаниите. В тази комуникационна политика описах ясно и изчерпателно дейностите и отговорниците за всеки значим маркетингов или комуникационен сегмент.

Комуникационната политика разработвах с помощта на въвлечените страни и в последствие комуникирах с всички служители на групата, за да създам разбиране и да въведа необходимите в ежедневната работа обичайни дейности. Тази политика стана част от ранното планиране и управлението на маркетинговите и комуникационните процеси в организацията.

Резултатът                                           

Комуникационната политика очерта стратегическите направления, процеса и отговорностите на екипа за цялата организация, дефинирайки ясни правила и лесни за следване стъпки по отношение на обичайните маркетингови и комуникационни ситуации. Това позволи всички от екипа, а не само пряко въвлечените в процеса, да разберат и спазват комуникационните регулации -  например ако се появи представител на медиите, служителите се свързваха с PR, ако наближаваше изложение, на всеки бе ясно откъде да поиска повече информация или как да се включи в организацията.

Това доведе до:

  • стратегизиране на маркетинговите и комуникационни области, описание на отговорностите и формулиране на стратегическите направления;
  • дейностите бяха управлявани чрез корпоративното и продуктовото планиране, което подобри ефективността на маркетинговите и комуникационните мероприятия;
  • повиши се приемането и подкрепата от страна на служителите в групата;
  • Балкан Стар оперираше навътре и навън с интегриран, хомогенен облик и поведение и така затвърди корпоративния си имидж, повиши стойността на марката.