Услуги за развитие на бизнеса

Съчетание от клиентски ориентирано управление, гъвкаво позициониране на бранда и устойчива репутация за развитие на успешен бизнес

Като бивш корпоративен ръководител маркетинг и комуникации, аз осъзнавам необходимостта от доверен съветник при комплексен, често и емоционално натоварен казус по отношение на пазарно представяне или репутация. Опитът ми в трансформиране на бизнес процеси и клиентски-центрираният фокус подпомагат традиционния мениджмънт с ключови компетенции като управление на бранда и комуникацията.