Човешкото лице на ангажираността с бранда

статията разглежда процеса на дефиниране на ключови послания, дефиниране на целеви публики за всеки бранд и предлага метод за определяне на индикатори за познаваемост на бранда. можете да намерите конретни примери за измерители на ангажираността с бранда по време на събития. 

статията е на английски