спонсорство

Видимост на марката чрез ангажираност в спорта

Предизвикателството

VMobile взе решение да подкрепи местен баскетболен клуб в тежки за него времена. Компанията създаде приложение, което позволи взаимодействие с и между феновете, безплатни разговори в тази група и специален пиро-ефект, който да се използва в спортните зали. VMobile получи възможност за ко-брандиране на голямо събитие на баскетболния клуб, наречено „Никога не ще останеш сам!“. Какво брандиране е подходящо в такъв случай?

Решението

Спортните събития са много подходящи за брандиране, защото имат висок емоционален заряд. Но също така много важно е да се дефинират прецизно подходящите комуникационни цели за всяко отделно събитие.

За VMobile като сравнително млада марка във виртуалните телекомуникации основната комуникационна цел е да повиши разпознаваемостта на бранда. Допълнително ограничение в този практически казус бе необходимостта от бърза реакция и висока ефикасност на ресурсите. Компанията можеше да произведе множество малки артикули и да ги раздава по време на събитието или да излезе с нещо различно. И тъкмо това направихме – брандиране на игралната зона.

Резултатът                                           

Брандирането буквално на центъра на събитието гарантира видимост на бранда сред 10 000 фена в зала Арена Армеец. Ефектът бе многократно увеличен до над 1 000 000 индиректни зрителя пред телевизионните екрани, в интернет и в печатни медии.