Доверие, прозрачност, изкуствен интелект, създаване и разпространение на съдържание са на фокус в European Communication Monitor 2019

Докладът European Communication Monitor2019 бе представен в рамките на European Communication Summit в Берлин, който показа последните и най-важни тенденции и предизвикателства за професионалистите в областта на комуникацията на всички нива.

Изследователите бяха фокусирани върху измерването и разбирането на доверието в PR професията, общественото доверие в различните организационни защитници, настоящите предизвикателства на изграждане на доверие и прозрачност в ера на подвеждаща информация и фалшиви новини, изкуственият интелект и приложението му в комуникациите, създаването и разпространението на съдържание - най-важните стратегически въпроси за PR индустрията и професията.

 

Доверието и достоверността са от изключителна важност за успешната комуникация. Проучването показа, че комуникаторите изпитват ниско ниво на доверие в своята професия - 67% от висшите ръководители, 47% от влиятелните и блогърите, 39% от журналистите. Въпреки това, те се чувстват уверени и имат доверие на лично ниво с техните колеги, мениджъри, клиенти, външни заинтересовани страни и публика. Също така резултатите показват, че йерархията има значение: лидерите в комуникациите се чувстват по-уверени, отколкото професионалистите в други роли и звания. Жените отбелязват по-надеждни отношения с външни заинтересовани страни, а мъжете отчитат по-добри отношения с висшето ръководство в организациите.

 

 

Друг акцент, свързан с доверието, е, че според комуникационните професионалисти вярват, че външните експерти и висшето ръководство се оценяват като най-доверените организационни защитници, оставяйки маркетинг и продажби на по-ниски нива. Според резултатите външни експерти, като консултанти, са най-надеждни - 70,3%, следвани от организационни лидери (главен изпълнителен директор, висш мениджмънт) - 66,7%, външни поддръжници (клиенти, фенове) - 63,9%, служители - 61%, маркетинг и продажби - 43.2%.

 

 

Прозрачността и изграждането на доверие стават предизвикателство за професионалните комуникатори. Проучването показа, че 41% от тях трудно могат да комуникират по прозрачен начин относно политическата позиция на своя ръководен екип и за 35% предизвикателството е свързано с вътрешни процеси и работни процеси. Участниците в проучването заявяват, че е по-лесно да общуват на теми като целите на организацията, мисията и визията, както и за продуктите и / или услугите на компанията. Мястото има значение и когато става въпрос за прозрачност - организациите и професионалистите в Северна Европа намират за по-лесно да бъдат прозрачни от колегите си в други части на континента.

 

 

Скоростта на разпространение и количеството съдържание са друг важен въпрос за професионалистите. Комуникаторите проучват нови форми на създаване на съдържание, които да са подходящи за нуждите на публиките си. Нарастващото значение на споделените медии през последните три години беше потвърдено от 77% от участниците, които също така отбелязаха, че спонсорираното съдържание на социалните медии се използва от всяка втора компания в Европа.

Професионалистите, работещи в организации с нестопанска цел, посочиха, че повишаването на доверието, създаването и разпространението на съдържание, необходимостта от управление на по-голяма аудитория и комуникационни канали е приоритетен въпрос. Техните колеги, работещи в корпорации показват различна перспектива - те са фокусирани върху справянето с нарастващия информационен поток, цифровите тенденции и социалната отговорност.

Очаква се изкуственият интелект да доведе до промени в професията според 77% от участниците. Въпреки това, 56% заявяват, че им липсва и им е трудно да осигурят необходимите компетенции за въвеждане на AI. Почти половината от професионалистите - 54% смятат, че IT бюджетите или организационната структура са важни препятствия. Практикуващите в Норвегия, Финландия и България очакват силно въздействие на изкуствения интелект на ниво отдел, докато тези в Турция, Португалия и Сърбия се страхуват или се надяват на промени в личните си работни практики.

Докладът се организира ежегодно от Европейската асоциация за образование и изследвания за връзки с обществеността (EUPRERA) и Европейската асоциация на комуникационните директори (EACD). Партньори на доклада са Cision Insights, Fink & Fuchs и списание Communications Director.Серията проучвания European Communication Monitorе известна като най-обстойното изследване в тази област по целия свят.

Докладът беше представен от един от изследователите проф. Д-р Деян Верчич. Проучването събра данни от 2883 участника, комуникационни професионалисти от 46 страни в Европа.

За да видите пълните подробности и данни, моля, посетете и изтеглете безплатно доклада на адрес http://www.communicationmonitor.eu/