публикации

Bulgarian

Водеща за компаниите винаги е визията, смисълът една организация да съществува. За постигане на визията се изготвя бизнес стратегията, конкретизирана в корпоративни цели. Приносът от постигането на тези цели за решение на конкретните бизнес проблеми се измерва с индикаторите за представяне.

Кевин Лейн Келър изрично подчертава, че в маркетинга не се работи с качеството само по себе си, а с идеята за възприетото качество. Това възприето качество се формира от две основни сравнения – какво ми струва това, което получавам, и какво получавам в сравнение с алтернативните възможности. Най-добрият инструмент за работа с възприятията за качество сред нашите клиенти е управлението на очакванията.

Хората са най-ценният актив на всяка компания и имат директна роля за успешното постигане на корпоративните цели. Кои са ключовите елементи в създаването на работодателска марка? 

Въз основа на последния проект за ребрандиране - на икономическата група Монбат - мога да кажа, че хората зад целия процес са най-големият арбитър за успеха му.

Бизнесът ви расте и се развива и е време да структурирате дейностите в отдели и направления? Вече имате формирана структура и дейности? И в двата случая едно от най-важните звена, на които трябва да обърнете специално внимание, е маркетингът

Как да измерим стойността на бранда?

Целта на управлението на бранда е да изгради най-силните, уникални и благоприятни асоциации за бранда, за да бъде той избран от потребителите. Но дали всички действия отговарят достататъчно точно на бранд позиционирането и на клиентските очаквания? 

Кое прави една транформация дигитална? И колко точно ce променя бизнесът? Индустриалнa революция ли е дигитализацията или...

Чия е отговорността в организацията?

Разбирането на това кой отговаря за управлението на репутацията може да бъде многозначно, ако не е изнесено като функция с достатъчно власт и значение в структурата на компанията.

 

или малко по-конкретно: къде и как брандът се докосва до своите публики? какво е картографиране на клиентския опит? 

Умело разпределяне на задачите според бранша, бизнес модела и целите

Две са основните предизвикателства пред HR през послените години - променящия се профил на служителите и променящата се работна среда. Прочетете как се те се отразяват при маркетинговите и комуникационни професии