в медиите

Bulgarian

Когато говорим за консултантската индустрия, масовата асоциация е корпорации, които превземат горните етажи на небостъргачите. В последните години се наблюдава значителна промяна благодарение на фрийленсърите...

Промяната е неизменна част от бизнеса, както и от живота. Това засяга и бранда на компанията, той трябва да бъде адекватен на тенденциите.

как се променят ролята и задачите, какви са тенденциите и накъде се развива професията

едно интервю в economy.bg, което свързва настоящето и бъдещето, дава интересен поглед към комуникационните директори и отваря темата за преливането на функциите в организациите

Професионалисти от бранша влизат като преподаватели във висшите учебни заведения

Съживеният рекламен пазар в България в момента изпитва недостиг на обучени специалисти по маркетинг и реклама. Но пътят от ентусиазирани висшисти до умели практици не винаги е пряк и бърз.

Докато междуличностните взаимодействия и диалогът са важни за поддържане CSR-посланието живо, комуникаторите днес са облагодетелствани и от възможността...

Каква беше спасителната комуникационна стратегия на технологичния гигант, която го преведе през скандала със запалимите батерии на Galaxy Note 7 - в статията на Капитал

46 маркетингови професионалиста и експерти по клиентски опит разкриват най-важните въпроси, преди да  започнем с картографиране на клиентския път (Customer Journey Mapping)

 
Интервю в предаването Бизнес старт, Bloomberg TV

Брандовете трябва да са все по-гъвкави, за да отговорят на непрекъснато трансформиращата се среда. Заради промените и дигитализацията се наблюдава тотално сливане на различните сфери в бизнеса.

Интересен разговор в началото на месец март с колегата Андрей Велчев от Любословие.БГ – за влиянието на комуникацията и маркетинговия одит върху публичния облик, за промяната на начините, по които общуваме, за нуждата от това да се вслушваме в посланията, а не само да ги препредаваме и още множество теми за размисъл в трудната професия на Public Relations.

Конкретно и много честно отношение към всичко и всички. Прозрачност в допълнение на истината, задължително отговорност. Открийте повече от моята перспектива за етиката в комуникациите от интервюто