блог

Bulgarian

В тази смесваща се среда от различни поколения участниците в дискусията акцентираха върху предимствата на разнородното представителство при разработването на комуникационни стратегии. Като решаващи компоненти за успешно взаимодействие се очертаха застъпването на различни гледни точки и предоставянето на възможност на младите хора да се превърнат във влиятелни личности в своите социални кръгове.

На фона на промяната на парадигмата към капитализъм на заинтересованите страни, на конференцията бе подчертано, че организациите трябва да възприемат съответен многостранен подход, като се фокусират върху създаването на стойност за всички заинтересовани страни, а не само върху приоритетите на акционерите.

На базата на две провокиращи мисълта панелни дискусии, конференцията хвърли светлина върху сложността на ориентирането в истината в свят, изпълнен с дезинформация. Джумана Ел Зейн Хури, изпълнителен директор на фондация World Press Photo, обърна внимание на тревожните статистики, разкриващи липсата на доверие в медиите.

Ефективното представяне на инициативите, свързани с ESG, е от изключително значение в днешния бизнес климат. По време на конференцията на високо равнище на EACD опитни експерти споделиха своите ценни гледни точки и примери от реалния свят, като предоставиха поглед върху стратегиите и тактиките, които водят до успешни комуникации в областта на устойчивото развитие.

Ваня Бабанин придоби задълбочен поглед върху най-новите практически тенденции, авангардните стратегии и най-добрите примери за изграждане и популяризиране на силна работодателска марка.

 

Очаквано, електронната търговия и технологиите получават внимание и ръст в резултатите си по време на пандемията, авиацията, хотелите и ресторантите - от друга страна, се сблъскват с тежки времена. И това неизбежно се отразява на оценките за стойността на бранда. 

Присъединете се към най-голямото международно изследване за стратегически комуникации в света

През 2017 година проучването се фокусира върху теми като визуализацията, чат-ботове в социалните медии и добрите практики в комуникациите.

достъпна или лукс?

стремежът към по-добър живот днес има още едно измерение. или по-правилно казано - едно по-малко

 

Наскоро ме вдъхнови предаване с известна футуристка, която предсказва, §е в скоро бъдеще 40% от работата ще бъде вършена от роботи (Faith Popcorn в интервю на Jeffrey Hayzlett за Executive Perspectives на C-Suite TV). 

Но как това променя бизнес средата и какво следва за маркетинга и брандовете?

Ако сте създали впечатляващ мейлинг, печеливша презентация или стратегия, която ще доведе  множество клиенти – нека я проверя и ви предложа подобрения!