Комуникационните предпочитания на поколенията: Поглед в бъдещето

На конференцията на високо равнище на Европейската асоциация на комуникационните директори в Брюксел през 2023 г. се озовах в завладяващи дискусии, които разкриха постоянно променящия се пейзаж на комуникационните предпочитания на различните поколения. Водени от проницателната Клои Комби и увлекателния Люис Иву, двата панела, за които искам да споделя, предоставиха задълбочени прозрения за начина на мислене и предпочитанията на поколение Z, поколение А - и оформящото се, макар и противоречиво приемано от аудиторията ново поколение Залфа.

Клои Комби, известен автор, говорител, консултант, изследовател и футурист, обогати конференцията със забележителния си опит. Едно от разкритията на Комби беше промяната на влиянията, с които се сблъсква днешната младеж. Отминаха дните на шокиране на родителите и обществото като ритуал на прехода. Вместо това контракултурните преживявания, основани на автентичност и позитивност, са изместили нуждата от бунт. Утвърдените брандове и личности, които искат да се установят връзка с тези поколения, трябва да запълнят дигиталното пространство с достоверна информация и влиятелни личности. Комби подчерта значението на обучението по медийна грамотност, което да помогне на младите хора да различават кое е истинско и кое не в тази все по-сложна електронна среда.

Проучването на Комби също така постави под въпрос общоприетите схващания за предпочитанията на потребителите на социални медии. Въпреки че TikTok може да е популярен, тя представи тенденцията по-младите поколения да се ориентират към по-нишови и базирани на общността платформи като Snapchat и Discord. Това разкритие провокира брандовете да преразгледат стратегиите си и да се адаптират към променящите се предпочитания на целевите си аудитории.

На дигиталната граница, където поколенията се срещат и комуникационните пейзажи се изменят, Комби ни призова да не изпадаме в паника. Тя подчерта неизменната роля на брандовете в очите на младите хора, които ги възприемат като по-влиятелни и заслужаващи доверие от традиционните институции. Привличането на внимание обаче е само първата стъпка; ефективното управление и ангажиране на по-младата аудитория е истинското предизвикателство, което предоставя невероятна възможност на брандовете да окажат трайно въздействие.

В друга завладяваща панелна дискусия Алън Харис - директор Вътрешни комуникации в NatWest Group - представи подтикващо към размисъл изследване на комуникационните стратегии на поколенията. Заедно с участниците в панела Ребека Рико Ъруин, директор Анализ на данни в ATREVIA, Дагмар Макет, директор Глобално развитие в DRPG, Люис Иву, партньор-основател на Purpose Union, и Мария Линкова-Нийс, директор Комуникации в Европейския съвет на химическата промишленост, дискусията се насочи към значението на анализа на поколенията за брандовете. 

Докато решението на изследователския център Pew да се откаже от този подход изцяло бе споменато, участниците в дискусията наблегнаха на значението на това да се запази непредубедеността, която позволява ефективна връзка с по-младите поколения.

 

Панелът се задълбочи в предпочитаните канали за комуникация на поколението Z, като хвърли светлина върху нарастващото значение на платформи като Snapchat и WhatsApp. Признавайки правните проблеми, свързани с TikTok, участниците в дискусията изтъкнаха неговата незаменимост при достигането до по-младата аудитория. В отговор на въпрос на публиката как да се справят с опасенията за безопасността, участниците в дискусията подчертаха, че като комуникатори сме длъжни да се свързваме с аудиторията на нашите брандове, дори ако това означава да поемаме пресметнати рискове.

В тази смесваща се среда от различни поколения участниците в дискусията акцентираха върху предимствата на разнородното представителство при разработването на комуникационни стратегии. Като решаващи компоненти за успешно взаимодействие се очертаха застъпването на различни гледни точки и предоставянето на възможност на младите хора да се превърнат във влиятелни личности в своите социални кръгове.

Бъдещето се крие в разбирането на постоянно променящите се нужди на по-младите поколения, насърчаването на автентичността и подкрепата на разнообразието. Да се впуснем заедно в това трансформиращо пътешествие и да проправим пътя за ефективна комуникация в един бързо променящ се свят.