публичнa поява

Грабни възможността

Предизвикателството

Времето по принцип не е достатъчно. А когато решаваме за ад-хок обществена поява това е още по-вярно. Винаги трябва да вземаш предвид всички детайли и обстоятелства, но все пак да не пропуснеш възможността. Искаш да изпълниш задачите си с по-голяма перфектност и още веднъж да изгладиш речта си…  Но истината е, че никога нямаш цялото време на света и е по-добре да продължиш напред и да действаш  – ако можеш да разчиташ на адекватен съвет и насоки.

Като спортен спонсор с иновативно приложение, дарено на известен баскетболен клуб, за VMobile не остана много време да се концентрира върху лъскавата страна от проекта. Наближаваща пресконференция изтласка на преден план въпроса дали VMobile ще участва в това публично събитие. Ако да – кой да представлява компанията, какви да са ключовите послания и ще може ли да има кратък тренинг за медийни срещи.

Решението

Твърдото ми убеждение е, че да говориш за доброто е също толкова важнo и може да подскаже и мотивира и останалите. Затова посъветвах мениджмънта на VMobile да приеме поканата за участие и да се възползва от възможността да покаже лицето си и да разкаже за приложението, което дарява. Това беше важно и заради допълнителните характеристики (освен свързаността на всички потребители и свободния обмен на информация между тях), които позволяват на спортните фенове да бъдат по-добре приети от обществото благодарение на т.нар. пиро-ефект на приложението.

След първоначалната подготвителна фаза в рамките на половин ден успяхме да дискутираме с мениджърския екип подходящите ключови послания за пресконференцията, да вземем решение за публичния образ на компанията при спортни събития, осъществихме блиц-тренинг по публично говорене и говорене пред камера за търговския директор. И взехме активно участие в пресконференцията.

Резултатът                                   

В рамките на два дни VMobile успя да

  • структурира най-важните си послания към общността на спортните клубове в страната
  • представи марката, компанията и проекта публично и
  • спечели медийно отразяване, което надвишава като обем цялото неплатено присъствие в


медиите дотогава по съответстваща рекламна стойност, разнообразие на аудиторията и като микс от комуникационни канали, включвайки телевизия.

Тоналността на медийното отразяване беше позитивна и видимостта на марката нарасна значително. VMobile се позиционира като добър гражданин на обществото.