публикации

Bulgarian
Ако обмисляте дали да свържете бранда си с известна личност...

преглед по темата дали да изпозлваме и как да избираме личности за посланици на бранда, илюстрариран с примери за добавена стойност и практически въпросник за избора и рисковете при изпозлване на известните 

въпреки че комуникациите в аутсорсинг индустрията не се различават драстично от комуникациите във всеки друг бизнес, трябва да вземем предвид някои специфични характеристики, които влияят на взаимоотношенията между бранда и ключовите му публики

статията е на английски

Медиите са не само четвърта власт, но и гласът на обществото, те са активен и важен партньор за популяризиране на добрите практики и за отстояване и гарантиране на детските права в България. Какъв е медийният контекст в България – как се говори за децата в медиите, уважава ли се достойнството на детето, когато се отразява темата?  
Моето мнение по темата Защо медиите в реалния живот в България имат рационална полза да действат така, както в дебелите книги пише, че е правилно 
Някои изводи за предлагането на услуги и търсенията на компаниите днес

Коя е тайната, която маркетинговите специалисти у нас най-много искат да научат през тази година? Кои от задачите и задълженията си с радост биха делегирали на някой друг? Това са част от въпросите, чиито отговори можете да намерите публикувани в Мениджър.

Как да открием някои от най-известните семантични понятия в света на автомобилните маркетингови комуникации? Обяснения и примери за интертекстуалност, синхрония и диахрония, редундантност, континуум и нулева морфема в статията ми в списание Българска наука.

Готов за прилагане структурен подход към позиционирането на нови марки, публикуван като водеща статия в списание Твоят бизнес