Позициониране на нова марка

Готов за прилагане структурен подход към позиционирането на нови марки. Материалът е публикуван в списание Твоят бизнес и обобщава основните аспекти при брандинга. Полезни са въпросите и техният резултат, практическата и фокусирана представа за целевите пазарни сегменти, начините за решение на вида марка и самото позициониране. Можете също така да откриете 10те основни разлики между масовите и нишовите марки.