Защо трябва да плащаме за съдържание?

 

Непрекъснатите технологични иновации, съчетани с бързото и лесно споделяне на информация онлайн, създадоха среда, в която дезинформацията процъфтява и създава предизвикателства за редакторите и екипите за мониторинг на съдържанието в медиите и онлайн мрежите.

Един от панелите по време на European Communication Summit 2019 - Комуникациите в епоха на политическа нестабилност, фалшиви новини и дезинформация разгледа как комуникаторите могат да управляват тези предизвикателства.

Участниците в сесията бяхаPierre Goad, Group Marketing Director and Chief Communications Officer в HSBC, Anthony Gooch Gálvez, Director Public Affairs & Communications в Organisation for Economic Cooperation and Development, Giulia Di Tommaso, Chief Communications & Sustainability Office във Ferrero и Aaron Sherinian, Global VP Communications Transformation във Philip Morris International.

Комуникационните лидери обсъдиха как бизнес лидерите и комуникаторите, които работят в глобален контекст, са изправени пред тези критични предизвикателства:

- Глобална политическа нестабилност

- Застрашаваща дезинтеграция на Европа - резултат от нарастването на популизма

- Общо недоверие в медиите, фалшиви новини и дезинформация

Част от методите, които предложиха за справянето с тях включва адаптация към бързо променящите се политически и медийни изисквания, промени в бизнес и комуникационните стратегии, предприемане и планиране на действия като общност и търсене на отговорност в медиите за тяхното съдържание. Тези стъпки биха помогнали на компаниите да се справят с проблемите, да поддържат пазарна позиция и конкурентно си предимство.

Един от ключовите изводи от сесията беше, че фалшивите новини са неизбежни и възстановяването на доверието в медиите може да се постигне чрез плащане за висококачествено медийно съдържание. Pierre Goadзаяви: "Имаме известна сила в собствените си ръце - да плащаме за медия, да плащаме за достоверни медии, които наемат и обучават професионални журналисти."

Сесията набра голяма популярност в социалните мрежи, ето и някои от получи значително социално медийно отразяване. Ето основните моменти от аудиторията:

 

https://twitter.com/MomchilSabev/status/1131484251109699584