комуникационна стратегия

Ежедневна доза Наука

Предизвикателството

Популярно и с голям брой сваляния научно е-списание в България се стреми да превърне постиженията си в бизнес практика. Читателите са между 5 и 10 хиляди на брой, нарастват и потенциалът за партниращите организации и рекламодатели е много голям. Как да се позиционира, комуникира и продава nauka.bg?

Решението

Първоначалният ми анализ на списанието дефинира целевите групи и специфичните стратегически стълбове на позиционирането. След „превеждане“ на тези стратегически стълбове в слоган описах настоящата и желаната ситуация по пет основни критерия – популярност на списанието, съпътстващи дейности, рекламодателско брандиране, разнообразие на авторите и читателско изживяване

За всяка целева публика разработих специфични дейности в зависимост от актуалните и планираните стратегически насоки. Тези дейности подкрепих с практически препоръки и подкрепа при реализирането като например директно осъществяване на контакти с партньори.

Резултатът                                           

Готови и лесни за прилагане маркетингови стъпки в рамките на средносрочното позициониране на списанието с насоки при осъществяването им.