програма за служители

Ангажираност чрез въвличане

Предизвикателството

Групата Балкан Стар е сред най-големите структури в автомобилния бранш в България и предлага комплексни решения за холсейл и ритейл на 12 различни бранда. Имаше над 800 служители в пет града.  За тяхната интеграция, мотивация и развитие беше необходима подходяща програма за служители. Истинското предизвикателство не беше толкова в географската отдалеченост, различните нива на информираност и огромното разнообразие на професионални профили (сервизни механици, висш мениджмънт, служители в счетоводството, консултант-търговци и др). Още по-различни бяха културите на отделните марки със своите американски дух, немска перфектност или японска прецизност.

Решението

За да бъде идентифициран потенциала за подобрение, проведохме анкета сред всички служители. Тя ни предостави някои интересни идеи директно от ежедневния опит на екипа на компанията и посочи важни области, където бяха необходими допълнителни усилия. На основа на резултатите от тази анкета и целите на бизнес развитие разработихме специална програма.

Програмата за служители се състоеше от

  • специално разработен интранет портал за подобрение управлението на вътрешната информация
  • въвеждане на бюлетин за служители (двуезичен, с двумесечна периодичност,  печатен и електронен),
  • събития за служители, регулярни срещи на мениджмънта,
  • система за корпоративно отчитане с гъвкави модули,
  • тийм-билдинги и специални обучения.

Като част от преструктурирането бяха реорганизирани отговорностите по човешки ресурси.

Резултатът                                     

Програмата за служители постави корпоративния бранд Балкан Стар в центъра на взаимодействията и комуникацията, осигурявайки засилването на корпоративните ценности и налагане на хомогенна култура сред служителите на цялата група. Подобрението на информацията и комуникацията повиши съпричастността към компанията и доведе до по-добра мотивация благодарение на подобрения екипен дух.  Последният допълнително бе подкрепен от матричната ориентация на организационната структура.

Последващ резултат е засилването на корпоративния бранд и към външните публики, позиционирайки групата като надежден партньор, доставящ комплексни решения с високо качеството на продуктите и услугите, който прави служителите си част от своя успех.