Как да управляваме комуникацията на промяната?

Как комуникираме в корпоративните ситуации и как да бъдем възможно най-добри в тази си роля в кризисни времена - това бе откриващата реч в най-голямото традиционно годишно събитие, организирано от MercerMarshBenefits в България. На него се представят данните от Проучването на възнагражденията и придобивките в България, както и последните глобални тенденции на пазара на труда.

Кризисните времена извеждат още повече на преден план нуждата да комуникираме промените по адекватен начин, заяви д-р Ваня Бабанин, консултант по управление на брандове и репутация. Тя цитира изследването Global Talent Trends на Mercer, според което 98 на сто от ръководителите на висши позиции споделят, че планират реформи. Данните от проучването на нагласите Mercer Thrive45 за 2021 година показват, че 97% от служителите отчитат като изключително важно да им бъде предоставяна навременна и по адекватен начин корпоративна информация, особено при по-интензивни промени и кризи.

"Промените ще продължат да се случват, но понякога не и по начина, по който сме ги планирали. Причината за това най-често е комумикацията", отбеляза д-р Бабанин и посочи три примера от личната си практика, свързани с управление на реформата.

В заключение консултантът по бранд мениджмънт обясни, че непрестанното учене е контекстът, в който успешно се случва комуникацията на промените.

вижте видеото