Спонсорите за спонсорството

Някои числа зад спонсорските бюджети в България

Маркетинговите и комуникационни директори дадоха своето мнение за спонсорството в България. Сред най-популярните области на спонсориране са спортът (32%), културните събития (20%) и българските филми и сериали (10%). 

Основните комуникативни задачи на спонсорството са промяна или засилване на имиджа (21%), демонстриране на социална отговорност (18%) и създаване или увеличаване видимостта на продукта/услугата (18%). Повечето бюджети през тази година са непроменени, а планирането за следващата най-често се прави през последното тримесечие на предходната година.