Спомени от бъдещето

Най-ярките тенденции в развитието на мобилността през последните години са свързани с променената филофия да ползваш само това, което ти е необходимо и да плащаш само за него. Дължи се на разбирането, че притежанието е отговорност и грижа. Промени се начинът, по който приемаме придобивките си, в това число и автомобилът.  Финансовият лизинг за покупка на автомобил е своеобразно "наемане" с договор за сервизно обслужване и всички разходи, включени в цената. 

Какво промени това? Автомобилът вече не е личен и е много личен. Той е за удоволствие и за работа. Достатъчно да имаш акаунт и заредена банкова карта и можеш да наемеш автомобил за временно/споделено ползване с код за достъп през телефона си. Интеграцията на различните системи на автомобилните производители, свързаните бази данни от приложенията и телеком услугите, позволяват на AI да превърне автомобила в интуитивен спътник на ежедевието ни. Отделни характеристики на автономното шофиране като круиз контрола, самостоятелното паркиране или автоматично задействащите се спирачки при опасност от сблъсък, вече са част от автомобилните екстри, които добавят удоволствие в шофирането. Свързаността на автомобила в Мрежата, облачните технологии и персоналните точки за достъп го превръщат в идеален мобилен офис. 

Развитието на автомобилите е част от развитието на умните градове и биотехнологиите. Ефективното и щадящо използване на всичко, особено на пространството и времето е възможно благодарение на развитието на автомобилите и въвеждането на автономни такива. Данните от автомобила, както и биометричните данни ще могат да бъдат предавани и анализирани в реално време при настъпване на здравословен проблем. И макар този сценарий да звучи футуристично, според Ваня Бабанин "той е поглед към реалния живот след десетилетие".

прочетете цялата статия