идеи

Ако не съществуваха ръководители комуникации, моята професия би била преговарящ. Или консултант по бизнес развитие.

Две от любимите ми исторически личности са Буда и Сун Дзъ: противоречиви характери, и двамата много успешни в ученията си. 

Форумът PR Days, организиран от Jobs.bg и Economy.bg, събра комуникационни специалисти и представители на всички основни професионални организации на 25ти април 2012 в София.