идеи

Промяната е неизменна част от бизнеса, както и от живота. Това засяга и бранда на компанията, той трябва да бъде адекватен на тенденциите.

Какво се случва с един кандидат, след като вече се е срещнал с нашия бранд? След като е кандидатствал за определена позиция или без конкретна такава?

Въз основа на последния проект за ребрандиране - на икономическата група Монбат - мога да кажа, че хората зад целия процес са най-големият арбитър за успеха му.

KIDA-конференция за новите измервания в дигиталната ера

Велико Търново прие в своя университет първата за Югоизточна Европа конференция, посветена на оценяването на PR и маркетинговите усилия в медийната среда на дигиталната ера. 

как се променят ролята и задачите, какви са тенденциите и накъде се развива професията

едно интервю в economy.bg, което свързва настоящето и бъдещето, дава интересен поглед към комуникационните директори и отваря темата за преливането на функциите в организациите

Преглед на регионалното събитие на EACD в София

CCO (Chief Communication Officer) на бъдещето е автентичен и честен, учи бързо и действа гъвкаво, адаптирайки се към всяка случваща се промяна - това беше профилът, около който се обединиха участниците в регионалния дебат в София на 24 октомври. 

Професионалисти от бранша влизат като преподаватели във висшите учебни заведения

Съживеният рекламен пазар в България в момента изпитва недостиг на обучени специалисти по маркетинг и реклама. Но пътят от ентусиазирани висшисти до умели практици не винаги е пряк и бърз.

Електромобилите винаги изкачат като тема, когато стане дума за замърсяване на околната среда или за изчерпването на ресурсите от нефт.  Безспорните им предимства, свързани с комфорта, ниските разходите за „гориво“ и благосклонното законодателство, са поставени под лупата на ...

Най-ярките тенденции в развитието на мобилността през последните години са свързани с променената филофия да ползваш само това, което ти е необходимо и да плащаш само за него. Дължи се на разбирането, че притежанието е отговорност и грижа. Промени се начинът...

Докато междуличностните взаимодействия и диалогът са важни за поддържане CSR-посланието живо, комуникаторите днес са облагодетелствани и от възможността...