идеи

Преглед на регионалното събитие на EACD в София

CCO (Chief Communication Officer) на бъдещето е автентичен и честен, учи бързо и действа гъвкаво, адаптирайки се към всяка случваща се промяна - това беше профилът, около който се обединиха участниците в регионалния дебат в София на 24 октомври. 

Професионалисти от бранша влизат като преподаватели във висшите учебни заведения

Съживеният рекламен пазар в България в момента изпитва недостиг на обучени специалисти по маркетинг и реклама. Но пътят от ентусиазирани висшисти до умели практици не винаги е пряк и бърз.

Електромобилите винаги изкачат като тема, когато стане дума за замърсяване на околната среда или за изчерпването на ресурсите от нефт.  Безспорните им предимства, свързани с комфорта, ниските разходите за „гориво“ и благосклонното законодателство, са поставени под лупата на ...

Най-ярките тенденции в развитието на мобилността през последните години са свързани с променената филофия да ползваш само това, което ти е необходимо и да плащаш само за него. Дължи се на разбирането, че притежанието е отговорност и грижа. Промени се начинът...

Докато междуличностните взаимодействия и диалогът са важни за поддържане CSR-посланието живо, комуникаторите днес са облагодетелствани и от възможността...

Каква беше спасителната комуникационна стратегия на технологичния гигант, която го преведе през скандала със запалимите батерии на Galaxy Note 7 - в статията на Капитал

Адресирахме темата на обща среща, организирана от българската група на European Association of Communication Directors и Българската асоциация за управление на хора (БАУХ). Събитието се състоя на 28.04.2017 г., като любезен домакин бе Софарма Тауърс.

46 маркетингови професионалиста и експерти по клиентски опит разкриват най-важните въпроси, преди да  започнем с картографиране на клиентския път (Customer Journey Mapping)

 

Бизнесът ви расте и се развива и е време да структурирате дейностите в отдели и направления? Вече имате формирана структура и дейности? И в двата случая едно от най-важните звена, на които трябва да обърнете специално внимание, е маркетингът

Как да измерим стойността на бранда?

Целта на управлението на бранда е да изгради най-силните, уникални и благоприятни асоциации за бранда, за да бъде той избран от потребителите. Но дали всички действия отговарят достататъчно точно на бранд позиционирането и на клиентските очаквания?