идеи

 

Наскоро ме вдъхнови предаване с известна футуристка, която предсказва, §е в скоро бъдеще 40% от работата ще бъде вършена от роботи (Faith Popcorn в интервю на Jeffrey Hayzlett за Executive Perspectives на C-Suite TV). 

Но как това променя бизнес средата и какво следва за маркетинга и брандовете?

въпреки че комуникациите в аутсорсинг индустрията не се различават драстично от комуникациите във всеки друг бизнес, трябва да вземем предвид някои специфични характеристики, които влияят на взаимоотношенията между бранда и ключовите му публики

статията е на английски

Креативен подход или научена методология?

За официално откриване на десетия PRфестивал в България имах удоволствието да проведа семинар за оценка на агенции и комуникационно одитиране. Управлението на работата с PR, рекламни, дигитални, интегрирани маркетингови и всякакви други видове комуникационни агенции е част от основните задачи пред корпоративните ръководители комуникации ...

Медиите са не само четвърта власт, но и гласът на обществото, те са активен и важен партньор за популяризиране на добрите практики и за отстояване и гарантиране на детските права в България. Какъв е медийният контекст в България – как се говори за децата в медиите, уважава ли се достойнството на детето, когато се отразява темата?  
Моето мнение по темата Защо медиите в реалния живот в България имат рационална полза да действат така, както в дебелите книги пише, че е правилно 
Някои изводи за предлагането на услуги и търсенията на компаниите днес

Коя е тайната, която маркетинговите специалисти у нас най-много искат да научат през тази година? Кои от задачите и задълженията си с радост биха делегирали на някой друг? Това са част от въпросите, чиито отговори можете да намерите публикувани в Мениджър.

Интересен разговор в началото на месец март с колегата Андрей Велчев от Любословие.БГ – за влиянието на комуникацията и маркетинговия одит върху публичния облик, за промяната на начините, по които общуваме, за нуждата от това да се вслушваме в посланията, а не само да ги препредаваме и още множество теми за размисъл в трудната професия на Public Relations.

Ако сте създали впечатляващ мейлинг, печеливша презентация или стратегия, която ще доведе  множество клиенти – нека я проверя и ви предложа подобрения!

Много активни маркетингови позиции, дигиталните с добро представяне спрямо традиционните, уменията за писане начело в желанията на работодателите, необходим втори език дори и във Великобритания 

Някои числа зад спонсорските бюджети в България

Маркетинговите и комуникационни директори дадоха своето мнение за спонсорството в България. Сред най-популярните области на спонсориране са спортът (32%), културните събития (20%) и българските филми и сериали (10%).

Получаваш, каквото някой друг вижда

Неотдавна излезе сполучлив промо-клип на Canon.  Сполучлив, защото провокиращите ситуации и изненадващите резултати още от разказите на О‘Хенри съдържат формулата за зрителски интерес.