идеи

Креативен подход или научена методология?

За официално откриване на десетия PRфестивал в България имах удоволствието да проведа семинар за оценка на агенции и комуникационно одитиране. Управлението на работата с PR, рекламни, дигитални, интегрирани маркетингови и всякакви други видове комуникационни агенции е част от основните задачи пред корпоративните ръководители комуникации ...

Медиите са не само четвърта власт, но и гласът на обществото, те са активен и важен партньор за популяризиране на добрите практики и за отстояване и гарантиране на детските права в България. Какъв е медийният контекст в България – как се говори за децата в медиите, уважава ли се достойнството на детето, когато се отразява темата?  
Моето мнение по темата Защо медиите в реалния живот в България имат рационална полза да действат така, както в дебелите книги пише, че е правилно 
Някои изводи за предлагането на услуги и търсенията на компаниите днес

Коя е тайната, която маркетинговите специалисти у нас най-много искат да научат през тази година? Кои от задачите и задълженията си с радост биха делегирали на някой друг? Това са част от въпросите, чиито отговори можете да намерите публикувани в Мениджър.

Интересен разговор в началото на месец март с колегата Андрей Велчев от Любословие.БГ – за влиянието на комуникацията и маркетинговия одит върху публичния облик, за промяната на начините, по които общуваме, за нуждата от това да се вслушваме в посланията, а не само да ги препредаваме и още множество теми за размисъл в трудната професия на Public Relations.

Ако сте създали впечатляващ мейлинг, печеливша презентация или стратегия, която ще доведе  множество клиенти – нека я проверя и ви предложа подобрения!

Много активни маркетингови позиции, дигиталните с добро представяне спрямо традиционните, уменията за писане начело в желанията на работодателите, необходим втори език дори и във Великобритания 

Някои числа зад спонсорските бюджети в България

Маркетинговите и комуникационни директори дадоха своето мнение за спонсорството в България. Сред най-популярните области на спонсориране са спортът (32%), културните събития (20%) и българските филми и сериали (10%).

Получаваш, каквото някой друг вижда

Неотдавна излезе сполучлив промо-клип на Canon.  Сполучлив, защото провокиращите ситуации и изненадващите резултати още от разказите на О‘Хенри съдържат формулата за зрителски интерес. 

Бърз отговор на новото лого на Hewlett Packard Enterprise, повече за знаците зад него (на английски).

Как да открием някои от най-известните семантични понятия в света на автомобилните маркетингови комуникации? Обяснения и примери за интертекстуалност, синхрония и диахрония, редундантност, континуум и нулева морфема в статията ми в списание Българска наука.