идеи

Интервю в предаването Бизнес старт, Bloomberg TV

Брандовете трябва да са все по-гъвкави, за да отговорят на непрекъснато трансформиращата се среда. Заради промените и дигитализацията се наблюдава тотално сливане на различните сфери в бизнеса.

Дигиталната трансформация и клиентската центрираност все по-важни

Комплексност на взаимодействието, свързаност и управление на доверието са сред най-бързо растящите фактори на влияние върху съвременния бизнес. Във времена на бързи и непрестанни промени новите технологии, новите бизнес модели и нестабилната социална и геополитическа среда са новото Нормално.

Защо старото отношение към комуникацията не работи

дна от последиците на по-отвореното и либерано общество е, че автентичността - или нейната липса - ни връща към базисните неща от живота. Ако цялото общество беше минало журналистически тренинг, щяхме да имаме традиция

Ако обмисляте дали да свържете бранда си с известна личност...

преглед по темата дали да изпозлваме и как да избираме личности за посланици на бранда, илюстрариран с примери за добавена стойност и практически въпросник за избора и рисковете при изпозлване на известните 

достъпна или лукс?

стремежът към по-добър живот днес има още едно измерение. или по-правилно казано - едно по-малко

 

Наскоро ме вдъхнови предаване с известна футуристка, която предсказва, §е в скоро бъдеще 40% от работата ще бъде вършена от роботи (Faith Popcorn в интервю на Jeffrey Hayzlett за Executive Perspectives на C-Suite TV). 

Но как това променя бизнес средата и какво следва за маркетинга и брандовете?

въпреки че комуникациите в аутсорсинг индустрията не се различават драстично от комуникациите във всеки друг бизнес, трябва да вземем предвид някои специфични характеристики, които влияят на взаимоотношенията между бранда и ключовите му публики

статията е на английски

Креативен подход или научена методология?

За официално откриване на десетия PRфестивал в България имах удоволствието да проведа семинар за оценка на агенции и комуникационно одитиране. Управлението на работата с PR, рекламни, дигитални, интегрирани маркетингови и всякакви други видове комуникационни агенции е част от основните задачи пред корпоративните ръководители комуникации ...

Медиите са не само четвърта власт, но и гласът на обществото, те са активен и важен партньор за популяризиране на добрите практики и за отстояване и гарантиране на детските права в България. Какъв е медийният контекст в България – как се говори за децата в медиите, уважава ли се достойнството на детето, когато се отразява темата?  
Моето мнение по темата Защо медиите в реалния живот в България имат рационална полза да действат така, както в дебелите книги пише, че е правилно 
Някои изводи за предлагането на услуги и търсенията на компаниите днес

Коя е тайната, която маркетинговите специалисти у нас най-много искат да научат през тази година? Кои от задачите и задълженията си с радост биха делегирали на някой друг? Това са част от въпросите, чиито отговори можете да намерите публикувани в Мениджър.