идеи

Бърз отговор на новото лого на Hewlett Packard Enterprise, повече за знаците зад него (на английски).

Как да открием някои от най-известните семантични понятия в света на автомобилните маркетингови комуникации? Обяснения и примери за интертекстуалност, синхрония и диахрония, редундантност, континуум и нулева морфема в статията ми в списание Българска наука.

PESO, употреба на интернет и промени в медийната релевантност – декодирани за маркетолози

Свързаността - както маркетолозите трябва да я четат. В допълнение: базисни съвети, които да имате предвид при своите маркетингови и PR дейности

Конкретно и много честно отношение към всичко и всички. Прозрачност в допълнение на истината, задължително отговорност. Открийте повече от моята перспектива за етиката в комуникациите от интервюто 

За състезанието PR Prize 2015, за новите тенденции в комуникацията и за етиката - имахме приятен, очарователен разговор в Медиите OnAir с Жани Дядовска и Доника Ризова като водещ и гост. Откъсът от предаването разкрива нашите очаквания за участниците и проектите в конкурса 

Интервюто илюстрира как виждам предизвикателствата в големите корпоративни матрични структури, където фокусът се поставя на стратегическото планиране и ключовите послания. Повече за основните разлики между корпоративните комуникатори и аутсорсинга към агенции, очакванията ми като член на журито на PR Приз 2015.

Кратко, фактологично и визуално обобщение на моите 9 години с най-известната автомобилна компания в България. Някои от числата може да ви впечатлят, други - не толкова. Преценете сами! 

Marketing360 проведе приятна лятна вечер, където маркетолози и комуникатори да създават и поддържат професионални контакти и да споделят вдъхновение. Като регионален координатор на Европейската асоциация на комуникационните директори за България представих гледната точка на корпоративните PR професионалисти

Готов за прилагане структурен подход към позиционирането на нови марки, публикуван като водеща статия в списание Твоят бизнес